erfgoedobject

Stedelijke Academie voor Muziek en Woord

bouwkundig element
ID
44860
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44860

Juridische gevolgen

Beschrijving

"Stedelijke Academie voor Muziek en Woord", in 1992 ondergebracht in de voormalige burelen van de 'staatsschool' aan de Van Maerlantstraat. In het schooljaar 1996-1997 wordt aan de achterzijde van de gebouwen een nieuwbouw gerealiseerd naar ontwerp van het Gentse studiebureau Restyling (buiten de bescherming gehouden).

Het huidige Van Maerlantatheneum (aan de huidige Van Maerlantstraat) wordt vanaf 1921 ingericht in een voormalig sanatorium. Dit sanatorium is kort voor 1914 opgericht door dr. Dumon en na de Eerste Wereldoorlog onder sekwester geplaatst. Door bemiddeling van burgemeester Pauwels worden de gebouwen door de staat aangekocht, in 1923 kunnen er voor het eerst leerlingen intrekken.

De inkompartij en de "...bureelen der Normaalschool..." aan de De Smet de Naeyerlaan worden in 1928 opgetrokken op een tot dan toe onbebouwd perceel. Het betreft een centraal volume, dat aan weerszijden geflankeerd wordt door twee vooruitgeschoven volumes. Het westelijk gelegen gebouw of het "...huis van de bestuurder der Normaalschool..." staat in rechtstreekse verbinding met de kantoren, terwijl het oostelijke volume of het "...huis van de econoom der Normaalschool...", wellicht enkel met een schermgevel verbonden was (Kadasterarchief West-Vlaanderen, Mutatieschetsen 207, jaargang 1928/ schets nummer 29, Kadasterarchief West-Vlaanderen, Kadastrale Legger 212, artikel 166). Op deze manier creëerde men één groot, plechtstatig gebouw. De functie als inkompartij tot de normaalschool blijkt erg duidelijk uit een prentbriefkaart van begin de jaren 1950 waarbij de erekoer geaccentueerd wordt door twee Belgische vlaggen.

Pand met imposante bepleisterde en witbeschilderde gevel rond een erekoer, in 1928 opgetrokken in neoclassicistische stijl (de beschildering is niet origineel zie prentbriefkaart uit het begin van de jaren 1950). De linker en rechter zijvleugel (grenzend aan de straat) van twee bouwlagen onder zadeldaken (afgewerkt als schilddak aan de straatzijde), zijn verbonden met de centrale dieperliggende lage inkompartij onder schilddak, dit door concave blinde gevels met rondbogen en pilasters. De zijvleugels zijn afgewerkt als lijstgevels met kroonlijst op consoles waarboven opengewerkte borstwering. De afgeronde hoeken van de zijvleugels worden geaccentueerd door een hoger opgetrokken borstwering en medaillons waarin gevlochten letters "SN" (verwijzend naar de Staatsnormaalschool waarvan het gebouw deel uitmaakte). Het dieperliggende inkomportaal is bekroond met een gebroken rond fronton met vaasbekroning en geflankeerd door Ionische zuilen. In het fronton versiering met palmtakken rond medaillon. Het portaal heeft een omlopende kroonlijst op consoles.

Rondbogige (op de begane grond) en rechthoekige muuropeningen met uitgewerkte druiplijsten, rechthoekige erkers aan de straatzijde van de zijvleugels. Zo ontstaat een uitgesproken rondboogornamentiek op de begane grond. Het houtwerk is grotendeels vernieuwd, doch markerende elementen zoals de centrale beglaasde vleugeldeur onder waaiervormig bovenlicht en de beglaasde deuren van de zijvleugels bleven gaaf bewaard.

De zijvleugels zijn aan de achterzijde (vroeger kant van de school) opgevat als tuitgevels met uitgewerkt topstuk, oorspronkelijk de inkompartij accentuerend vanaf de school. Dit gegeven - verstoord door de aansluitende nieuwbouw - wordt nog geaccentueerd door twee veelhoekige paviljoentjes die slechts op het kadasterplan voorkomen bij de heropmeting door het kadaster in 1961 uitgevoerd (Kadasterarchief West-Vlaanderen, Mutatieschetsen, jaargang 1961, schets nummer 4). Deze paviljoentjes zijn echter zwaar gerenoveerd.

Het interieur werd erg grondig verbouwd en loopt over in de nieuwbouw (1996-1997). De oude structuur is echter zowel interieur als exterieur (de structuur van het schilddak en de zadeldaken) nog herkenbaar en vormt het uitgangspunt voor de afbakening op kadasterplan van het ter bescherming voorgestelde gedeelte.

De erekoer is aan de straatzijde afgezet door het oorspronkelijke ijzeren hekwerk op arduinen sokkel, brede poort geaxeerd op het portaal. De geometrische motieven van het hekwerk worden herhaald bij de vleugeldeur van het portaal. Op de erekoer, grasperk en aucuba's.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, Kadastrale Legger 212, artikel 166: Domeinen van de Staat, Bouwgrond, 1928: nieuwe gebouwen.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, Mutatieschetsen 207, jaargang 1928/ schets nummer 29, jaargang 1961/ schets nummer 4.
  • BILE E., Een rijk verleden, een schone toekomst, Blankenberge, 1971, p. 178-183.
  • DEVENT G., Blankenberge, de memoires van een stad, Brugge, 1994, p. 73.
  • VAN RYSSEL C., Archiefbeelden Blankenberge, Brussel, 2000, p. 36, p. 81.

Bron: HOOFT E. & VANNESTE P. met medewerking van DE LEEUW S. & MISSIAEN H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Stedelijke Academie voor Muziek en Woord [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44860 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.