Villa Clotilde

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Blankenberge
Straat Descampsstraat
Locatie Descampsstraat 28, Blankenberge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Blankenberge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Blankenberge (geografische inventarisatie: 31-10-2001 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis Villa Clotilde

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Villa Clotilde

Deze bescherming is geldig sinds 15-10-2003.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Dateringvóór WO I

Beschrijving

"Villa Clotilde" (naam in rolwerkcartouche bovenaan gevel), neorenaissanceburgerhuis van het bel-etagetype gebouwd begin 20ste eeuw. Roodbakstenen lijstgevel met arduinen speklagen en vierkante tegelveldjes. Originele ijzeren balkons en houtwerk bewaard. Bewaarde bel-etagestructuur met in arduin uitgewerkt souterrain en open loggia.

Bron: Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Descampsstraat

Descampsstraat (Blankenberge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.