Villa Milo Argo

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Blankenberge
Straat Elisabethstraat
Locatie Elisabethstraat 12, Blankenberge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Blankenberge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Blankenberge (geografische inventarisatie: 31-10-2001 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Villa Milo Argo

Deze bescherming is geldig sinds 05-09-2003.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Milo Argo

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

"Villa Milo Argo", neorenaissancistisch burgerhuis van het bel-etagetype, gebouwd in 1895 naar ontwerp van architect Marcel Hoste (Blankenberge). Roodbakstenen lijstgevel met gebruik van arduin voor speklagen, onderbouw en rijke ornamentiek (consoles, zuil tussen loggia en deur, balustervormige balkonleuningen enzovoort); houten kroonlijst boven centrale travee gebogen tot driehoekig fronton. Loggia dichtgemaakt, nieuw schrijnwerk. Bronzen medaillonnetje naast deur met portret van prinses Elisabeth.

  • Stadsarchief Blankenberge, Bouwaanvragen, nummer 28/1895.

Bron: Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

maakt deel uit van Elisabethstraat

Elisabethstraat (Blankenberge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.