Samenstel van burgerhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Blankenberge
Straat Elisabethstraat
Locatie Elisabethstraat 22-26, Blankenberge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Blankenberge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Blankenberge (geografische inventarisatie: 31-10-2001 - 31-12-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Samenstel van bel-etageburgerwoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Samenstel van burgerhuizen

Deze bescherming is geldig sinds 05-09-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Samenstel van oorspronkelijk vier smalle bel-etageburgerwoningen in spiegelbeeldschema, gebouwd in 1894 naar ontwerp van de Antwerpse aannemer-architect H. Van Gastel. Nummer 22 werd gebouwd op een perceel eigendom van Van Gastel. Nummer 28 werd vermoedelijk in de jaren 1950 vervangen door een appartementsgebouw. Gaaf bewaarde neorenaissanceburgerhuizen met open loggia's, af te sluiten met houten rolluiken. Deels bepleisterde roodbakstenen lijstgevels met pilasters, imitatiebanden en 'speklagen', afgeboord door houten kroonlijst op klossen, door gevelbreed driehoekig fronton op pilasters bij nummer 22. Gebruik van arduin voor de souterrains en de gevelbrede balusterbalkons op de eerste verdieping (recent vervangen door ijzer bij nummer 22) rechthoekige en rondbogige, zie markerend rondboogvenster op bovenverdieping van nummer 22 - muuropeningen met bewaard schrijnwerk; bewaarde rolluikkasten (nummer 22). Fraaie loggia's met ijzeren leuningen, bewaarde deuren en vensters, cementtegels als bevloering; bij nummer 24 zijn de wanden bekleed met geglazuurde tegels met zwanenfries. De souterrains worden gemarkeerd door de bewaarde lage dienstdeurtjes.

  • Stadsarchief Blankenberge, Bouwaanvragen, nummers 18 en 35/1894.

Bron: Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

maakt deel uit van Elisabethstraat

Elisabethstraat (Blankenberge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.