erfgoedobject

Gulden Hert

bouwkundig element
ID: 4489   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4489

Juridische gevolgen

Beschrijving

Traditioneel breedhuis met een getrapt dakvenster, dat opklimt tot 1528. Het perceel maakte oorspronkelijk deel uit van de herberg “de Hage” op de hoek van Oude Koornmarkt en Reyndersstraat, waarvan de stallen doorliepen tot tegen het “Schilt van Leyden”. In 1528 werden de percelen van Reyndersstraat 31, 35 en 37 afgesplitst, waarop de droogscheerder Willem de Greve datzelfde jaar drie huizen liet bouwen, wellicht door de metselaar Jan Bal, genaamd “(Gulden) Cop”, “Wit Peerdeken” en “Gulden Hert”. De wisselagent Charles Janssens liet in 1846 de vensterordonnantie van de bovenverdieping herleiden van drie tot twee traveeën. Een ingrijpend restauratie-ontwerp door Marc Damen uit 1998, op basis van bouwsporen (negblokken, wigvormige ontlasting) aangetroffen na het decaperen van het gevelparement, vond geen doorgang. Het betrof de reconstructie van de pui, en van de gekoppelde kruiskozijnen met zijluik op de bovenverdieping.

Breedhuis van oorspronkelijk drie traveeën, twee bouwlagen en een insteekverdieping onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen). De gedecapeerde en gekaleide lijstgevel met een breed dakvenster, is opgetrokken in bak- en zandsteenbouw met speklagen, verankerd door smeedijzeren muurankers met gekrulde spie. De pui en insteekverdieping, eertijds een skeletstructuur met middenportaal, kelderluik en bolkozijnen op de insteek, zijn volledig verbouwd. Door de gevelaanpassing in 1846, waarbij het register van gekoppelde kruiskozijnen met zijluik plaats maakte voor twee lagere, rechthoekige vensters met een hardstenen lekdrempel, is ook het parement van de bovenverdieping grotendeels vernieuwd. Enkel het bovenliggende metselwerk met de daklijst, en het brede, getrapte dakvenster van vijf treden met topstuk zijn nog intact. Het middenluik met kwarthol geprofileerde negblokken en een latei op korbelen, wordt omringd door drie luikgaten, eveneens met kwartholle negblokken.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1846#463 en 86#980393.
  • DERYCKE I. & HENDRICKX M. 2010: Een vader met vele kinderen: historische gegevens over de Hage (Oude Koornmarkt 68-70) en zijn afsplitsingen in de Reyndersstraat tijdens het ancien régime, Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis 2007.1, 39-45.

Bron     : -
Auteurs : Braeken, Jo
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Gulden Hert [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4489 (Geraadpleegd op 25-05-2019)