Staketsels

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Blankenberge
Straat Havenplein
Locatie Havenplein zonder nummer, Blankenberge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Blankenberge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Blankenberge (geografische inventarisatie: 31-10-2001 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Staketsels

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Oosterstaketsel
gelegen te Havenplein zonder nummer, Havenplein zonder nummer (Blankenberge)

Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De staketsels. Het "Wester-" en het "Oosterstaketsel" werden oorspronkelijk zeker aangelegd in de periode 1863-1871, doch mogelijk reeds in 1860. De staketsels vormen een belangrijke infrastructuur voor een zeehaven, meer bepaald voor het loodsen van de boten in de havengeul. Reeds in 1872 wees men op de toeristische aantrekkingskracht van voornamelijk het "Oosterstaketsel": "L'estacade sera la promenade favorite cet été; à la fraîcheur qu'on y trouve se joint le charme de vue (...)". Ook het aanschouwen van "une yacht" was een plezier. Dit is een fenomeen dat op vandaag doorleeft, de staketsels worden gebruikt door vissers, op het "Oosterstaketsel" was van oudsher en is nog steeds een drankgelegenheid aanwezig. In die zin vormen de staketsels een soort 'wandelpier' aan het westuiteinde van de Zeedijk (de eigenlijke pier van Blankenberge zal pas in 1894 gerealiseerd worden). Uit prentbriefkaarten blijkt dat het staketsel destijds een mondain gegeven vormde: er werd geflaneerd en gezond.

Het "Oosterstaketsel" wordt in 1907-1908 met - naar verluidt - tachtig m verlengd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden de brug en de sluizen praktisch volledig vernield. De staketsels moeten in opdracht van de Duitsers afgebroken worden.

Het "Oosterstaketsel" wordt in 1954 heropgebouwd, doch nog altijd als een traditioneel houten staketsel. Het "Westerstaketsel" wordt pas in 1971 heropgericht als een betonnen constructie.

Het licht gebogen "Oosterstaketsel" - in aanleg teruggaand op het eerste "Oosterstaketsel" van de jaren 1860 - vormt een houten constructie op dito in de zeebodem geheide palen. De balken werden gemonteerd met behulp van traditionele gesmede bouten met vierkante koppen. Op het einde van het staketsel is een witgeschilderd ijzeren lichtpunt (vuurtoren) geplaatst om de boten te geleiden.

  • BILE E., Een rijk verleden, een schone toekomst, Blankenberge, 1971, pagina 150.
  • BOTERGERGE R. (redacteur), Blankenbergse havenwandeling, Blankenberge, 1994 (VVV Blankenberge met medewerking van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid).
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, mutatieschetsen 207, 1873/ schets 16.
  • Open Monumentendag Vlaanderen, zondag 11 september 1994 (brochure Blankenberge rond thema "Transport door de eeuwen heen").
  • Provinciale Bibliotheek Tolhuis, Prentbriefkaartencollectie.
  • VAN RYSSEL C., Archiefbeelden Blankenberge, Brussel, 2000, pagina 18, pagina 46, pagina 50, pagina 78, pagina 88.

Bron: Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Havenplein

Havenplein (Blankenberge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.