erfgoedobject

Staketsels

bouwkundig element
ID
44890
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44890

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Staketsels
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als beschermd monument Oosterstaketsel
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

De staketsels. Het "Wester-" en het "Oosterstaketsel" werden oorspronkelijk zeker aangelegd in de periode 1863-1871, doch mogelijk reeds in 1860. De staketsels vormen een belangrijke infrastructuur voor een zeehaven, meer bepaald voor het loodsen van de boten in de havengeul. Reeds in 1872 wees men op de toeristische aantrekkingskracht van voornamelijk het "Oosterstaketsel": "L'estacade sera la promenade favorite cet été; à la fraîcheur qu'on y trouve se joint le charme de vue (...)". Ook het aanschouwen van "une yacht" was een plezier. Dit is een fenomeen dat op vandaag doorleeft, de staketsels worden gebruikt door vissers, op het "Oosterstaketsel" was van oudsher en is nog steeds een drankgelegenheid aanwezig. In die zin vormen de staketsels een soort 'wandelpier' aan het westuiteinde van de Zeedijk (de eigenlijke pier van Blankenberge zal pas in 1894 gerealiseerd worden). Uit prentbriefkaarten blijkt dat het staketsel destijds een mondain gegeven vormde: er werd geflaneerd en gezond.

Het "Oosterstaketsel" wordt in 1907-1908 met - naar verluidt - tachtig m verlengd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden de brug en de sluizen praktisch volledig vernield. De staketsels moeten in opdracht van de Duitsers afgebroken worden.

Het "Oosterstaketsel" wordt in 1954 heropgebouwd, doch nog altijd als een traditioneel houten staketsel. Het "Westerstaketsel" wordt pas in 1971 heropgericht als een betonnen constructie.

Het licht gebogen "Oosterstaketsel" - in aanleg teruggaand op het eerste "Oosterstaketsel" van de jaren 1860 - vormt een houten constructie op dito in de zeebodem geheide palen. De balken werden gemonteerd met behulp van traditionele gesmede bouten met vierkante koppen. Op het einde van het staketsel is een witgeschilderd ijzeren lichtpunt (vuurtoren) geplaatst om de boten te geleiden.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, mutatieschetsen 207, 1873/ schets 16.
 • Provinciale Bibliotheek Tolhuis, Prentbriefkaartencollectie.
 • Open Monumentendag Vlaanderen, zondag 11 september 1994 (brochure Blankenberge rond thema "Transport door de eeuwen heen").
 • BILE E., Een rijk verleden, een schone toekomst, Blankenberge, 1971, p. 150.
 • BOTERGERGE R. (redacteur), Blankenbergse havenwandeling, Blankenberge, 1994 (VVV Blankenberge met medewerking van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid).
 • VAN RYSSEL C., Archiefbeelden Blankenberge, Brussel, 2000, p. 18, p. 46, p. 50, p. 78, p. 88.

Bron: HOOFT E. & VANNESTE P. met medewerking van DE LEEUW S. & MISSIAEN H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Staketsels [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44890 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.