Windscherm uit 1908

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Paravent
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Blankenberge
Straat Havenstraat
Locatie Havenstraat zonder nummer, Blankenberge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Blankenberge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Blankenberge (geografische inventarisatie: 31-10-2001 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Windscherm

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Windscherm uit 1908

Deze bescherming is geldig sinds 12-01-1987.

Beknopte karakterisering

Typologiewindschermen
Dateringvóór WO I
Betrokken personen

Beschrijving

Windscherm of "Paravent". Beschermd als monument bij M.B. van 12.07.1987. Oost-west georiënteerd windscherm opgetrokken in 1908, enerzijds uitgevend op de jachthaven en anderzijds op het Leopoldpark. Geconcipieerd om de wandelaars te beschermen tegen slechte weersomstandigheden. Vormt een getuigenis uit de tijd dat de stad als luxe-badplaats fungeerde en verwijst naar de badcultuur van voor de Eerste Wereldoorlog. Restauratie in 1993 door studiebureau Haegebaert (Oostende), waarbij een gedeelte van de daktegels, pinakels en rozetten vernieuwd worden.

Dubbele, open wandelgang bestaande uit donkergroen geschilderde dragers met witte rozetten. Geajoureerde overkragingen die een sobere, zuiver functioneel opgevatte glazen wand ondersteunen. Aan beide zijden van de wand zijn er houten zitbanken, aan de kant van de jachthaven is er een gietijzeren balustrade. Doorlopend zadeldak (nok parallel aan de straat) aan de onderzijde en op de zijkanten bekleed met een houten beplanking, aan beide zijden beëindigd door een decoratief open dakspant met geschoorde nokstijl. Decoratie met eclectisch karakter. Bijzonder fraai uitgewerkte dakbedekking met neogotische en exotische invloeden, geglazuurde daktegels in diverse soorten groen en blauw en nokpannen met witte schelpmotieven, gemarkeerd door donkerbruine pinakels (spitse gotische torentjes) met hogels. Op regelmatige afstanden zijn de hogels hoger uitgewerkt en wordt de dakhelling geaccentueerd door halfronde rode tegels. Veelvuldig gebruik van in wit uitgevoerde schelpmotieven.

  • Archief Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Afdeling Monumenten en Landschappen, Brugge, nummer W/00047 en W/00798.
  • DEVENT G., Blankenberge, de memoires van een stad, Brugge, 1994, pagina 89, afbeelding 144.

Bron: Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Blankenberge

Blankenberge (Blankenberge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.