erfgoedobject

Appartements- en handelsgebouwen

bouwkundig element
ID
44917
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44917
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Twee grote appartements- en handelsgebouwen, gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw in neoclassicistische trant. Gecementeerde en geschilderde lijstgevels afgeboord door houten kroonlijst en voorzien van kordons; bewaarde fraaie (gevelbrede) balkons met ijzeren leuningen.


Bron     : Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Appartements- en handelsgebouwen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44917 (Geraadpleegd op )