erfgoedobject

Klooster en kerk van de zusters karmelitessen

bouwkundig element
ID
44927
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44927

Juridische gevolgen

Beschrijving

Klooster en kerk van de Zusters Karmelitessen. Complex uit het begin van de 20ste eeuw, zie aanduiding op in 1911 herziene kaart van het Militair Cartografisch Instituut, gesigneerd "F. Cosman Architecte Blankenberghe". Gele baksteenbouw op U-vormige plattegrond. De westwand wordt gevormd door de zuidgeoriënteerde kerk onder pannen zadeldak, neoromaanse inslag. Voorgevel met portaal en rosas waarboven bas-reliëfs met wapenschild en -spreuk. Gevelaflijning door middel van rondboogfries.

Interieur: bepleisterd zaalkerkje onder tongewelf, ritmering door bakstenen gordelbogen en de omlijsting van de gegroepeerde (links blinde) rondboogvensters. Links, betraliede doorgang, van waaruit de monialen mis volgen. Halfronde apsis: verzorgde brandglazen met voorstelling van Christus Pantocrator, Maria en de Heilige Theresia van Lisieux.

Overige kloostergebouwen onder schilddaken, muren geritmeerd door lisenen, aflijnende fries en (blinde) rondboogvensters. Bewaard houtwerk met waaiervormige bovenlichten.


Bron     : Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Klooster en kerk van de zusters karmelitessen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44927 (Geraadpleegd op )