Fotohandel Roman-Balasse

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Blankenberge
Straat Langestraat
Locatie Langestraat 36, Blankenberge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Blankenberge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Blankenberge (geografische inventarisatie: 31-10-2001 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Fotohandel Roman-Balasse

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-2003.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Fotohandel Roman-Balasse

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiewinkels
Stijlart nouveau
Dateringvóór WO I
Betrokken personen

Beschrijving

Voormalige fotohandel Roman-Balasse. Smalle lijstgevel, in 1910 ontworpen door architect J. De Groote - lange tijd wonende en actief te Blankenberge - met art-nouveau-inslag. Typisch voor deze periode en ook voor het werk van genoemde architect is het parement van witte sierbaksteen, verlevendigd door het gebruik van arduin voor banden, sluitstenen (onder meer als mascarons) en de sierlijke consoles van de balkons, en het tegeltableau. Borstwering met tegeltableau, geaccentueerd door mooie gebogen kroonlijst op uitgewerkte klossen. Tableau: afbeelding van camera en attributen van fotograaf, bloemenrank (mogelijk blauwregen) en letters "J", "M" en "J" (oorspronkelijk ontwerp exuberanter). Het art-nouveauhoutwerk met zwierige vegetale roedeverdeling en gekleurd glas-in-lood (onder meer bloemen), is uitzonderlijk bewaard in de derde en vierde bouwlaag (uitgevoerd zoals aangegeven op de bouwaanvraag). De hoge winkelpui (corresponderend met twee bouwlagen) met gelijkaardige roedeverdeling volgens bouwplan werd vervangen in de tweede helft van de 20ste eeuw.

  • Stadsarchief Blankenberge, Bouwaanvragen, nummer 7/ 1910 (gevelopstand, dwarsdoorsnede, plattegrond).
  • DEVENT G., Blankenberge, de memoires van een stad, Brugge, 1994, p. 46-47 (prentbriefkaart).

Bron: Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Langestraat

Langestraat (Blankenberge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.