erfgoedobject

Restaurant-hotel Lusthof

bouwkundig element
ID
44945
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44945
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Restaurant/ hotel zogenaamd "Lusthof". Drie traveeën en vier en een halve bouwlaag onder plat dak. Parement van witte sierbaksteen verlevendigd door middel van donkere banden, geprononceerd door golvende borstwering. Bewaarde pui met links ervan dienstdeur.


Bron     : Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Restaurant-hotel Lusthof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44945 (Geraadpleegd op )