erfgoedobject

Hotel Marie-José

bouwkundig element
ID
44956
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44956
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hotel zogenaamd "Marie-José", van circa 1927. Hoekpand van vier bouwlagen onder gemansardeerd schilddak. Beschilderd gecementeerd parement, ritmering door middel van halfronde en driezijdige erkers. Deels bewaarde schuiframen met roedeverdeling in de bovenlichten. Als pendant nummer 1/ J. de Troozlaan (nu ABVV/ Bond Moyson) met jaarsteen "1927", gecementeerd parement met markerende afgeschuinde travee en gebogen erkers.

  • VAN RYSSEL C., Blankenberge, van herberg tot restaurant, Brugge, 1995, p. 167.

Bron     : Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise, Vanneste, Pol
Datum  : 2003


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hotel Marie-José [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44956 (Geraadpleegd op 25-06-2021)