erfgoedobject

Rijksmiddelbare school

bouwkundig element
ID
44974
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44974

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige Rijksmiddelbare School, zie opschrift (blauwe letters op blauwe hardsteen) boven hoofdingang. Exponent van één van de vijftig rijksscholen die in 1881 bij Koninklijk Besluit in België mochten opgericht worden en dit na een heftige schoolstrijd die woedde van 1879 tot 1884. Het imposante complex wordt gebouwd in 1882-1883 naar ontwerp van Joseph Hoste (Blankenberge), dit na de ondertekening van het Koninklijk Besluit van 26 september 1881, dat de oprichting van de school bekrachtigt. Op 1 oktober 1883 opent de school haar deuren, eerste directeur was E. Squélard. Het internaat is toegankelijk vanaf 1 oktober 1885 en zal blijven bestaan tot 1908. Vanaf 1908 tot 1952 worden een aantal lokalen ingenomen door het gemeentebestuur. De schoolgebouwen lijden zware schade door de hevige bombardementen van 18 november 1918. Dringende herstellingswerken aan het gebouw worden uitgevoerd in 1920. Op 10 mei 1936 wordt er een marmeren gedenkplaat, ter ere van de gesneuvelde oud-leerlingen van de school, onthuld op de speelplaats. In het interbellum kent de school een sterke groei. Uitbreiding komt er in 1937, in het huis van de bestuurder worden verschillende klaslokalen voor meisjes geïnstalleerd. Een nieuw woonhuis voor de directeur wordt opgebouwd in de Hoogstraat. De school wordt gesloten van 10 mei tot 12 juni 1940 als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, het schoolmeubilair wordt opgevorderd door de Duitse overheid. In 1942 worden er extra lokalen ingericht in "Villa Alta", gelegen op de hoek van de Elisabethstraat en de Malecotstraat. Vanaf september 1967 worden vijf lokalen van de aanpalende Technische Vakschool in gebruik genomen, de daken en het sanitair worden vernieuwd. In 1968 wordt er een wijkafdeling opgericht te Uitkerke. Door de permanente groei van het aantal leerlingen zoekt de school sinds het begin van de jaren 1970 naar uitbreiding. Aanvankelijk denkt men aan de terreinen naast het bestaande complex, maar hiervoor krijgt men geen ministeriële goedkeuring. Een nieuw gebouw wordt opgericht naar ontwerp van De Schampeleire (Brugge) aan de Koning Albert-II laan. De gebouwen aan de Onderwijsstraat worden vanaf het schooljaar 1976-1977 verlaten.

Beeldbepalend schoolcomplex, bestaande uit een hoofdvleugel en twee loodrecht daarop aansluitende lagere vleugels. Daartussen ligt een overdekte speelplaats, oorspronkelijk bedoeld als binnenkoer. Neobarokke hoofdvleugel van twaalf traveeën en twee bouwlagen onder een hoog schilddak (leien, nok parallel aan de straat) met tien dakkapellen aan de straatzijde. Lijstgevel met gekorniste kroonlijst op gegroefde consoles in rode baksteenbouw met doorlopende puilijst, speklagen in blauwe hardsteen en sierankers in de vorm van de letter "b" op een sokkel in blauwe hardsteen. Rechthoekige muuropeningen gevat in een omlijsting van negblokken in blauwe hardsteen, met op het gelijkvloers doorgetrokken bovendorpel en boogvormig ontlastingssysteem onder de druiplijst. Op de eerste verdieping, bakstenen ontlastingsbogen met sluitsteen. Kelderverdieping met rechthoekige muuropeningen met dievenijzers. Centrale neobarokke deurtravee. Op het gelijkvloers, vleugeldeur met bovenlicht gevat in een geprofileerde rondboogomlijsting van blauwe hardsteen. Geheel bekroond met een gekorniste waterlijst waarop een doorbroken fronton met obelisk en twee bolornamenten, geschraagd door twee uitgewerkte voluutconsoles. Op de eerste verdieping, vensteropening bekroond met een doorbroken halfrondfronton met wapenschild, geschraagd door twee voluutconsoles. Uitgewerkte geveltop voorzien van medaillon met sluitsteen, pilasters, voluten, obelisken en een bekronend halfrondfronton met obelisk. Zijdeur, paneeldeur met halfrond bovenlicht gevat in een geprofileerde rondboogomlijsting van blauwe hardsteen, onder een geprofileerde kroonlijst. Bekroond met oculus met gestileerd gietijzeren hek, verdiept in de omlijsting; gebogen druiplijst met sluitsteen en gestrekte uiteinden en twee bolvormige ornamenten. Hoekrisaliet met uitgewerkte top, voorzien van bolvormige siervazen. Hoofdgestel met tandlijst en geprofileerde kroonlijst in blauwe hardsteen.

  • Archief Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Afdeling Monumenten en Landschappen, Brugge, nummer W/00047 en W/ 00799.
  • BILE E., De rijksmiddenschool te Blankenberge 1883-1893, een eeuw schoolgeschiedenis, Blankenberge, 1983.

Bron     : Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Rijksmiddelbare school [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44974 (Geraadpleegd op )