Sasmeesterswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Blankenberge
Straat Wenduinse Steenweg
Locatie Wenduinse Steenweg 2-4, Blankenberge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Blankenberge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Blankenberge (geografische inventarisatie: 31-10-2001 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Drie woningen voor sasmeesters

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Sasmeesterswoningen

Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Drie voormalige woningen voor sasmeesters, gebouwd in de jaren 1860-1870 (als dusdanig reeds aangegeven op de mutatieschets van 1873) als één groot gebouw in neoclassicistische stijl. Gelegen vlakbij het Bevrijdingsplein, ten westen van de vroegere plaats van de sasbrug tussen de havengeul en de spuikom. Vrijstaand gebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak, gekenmerkt door een centraal risaliet met driehoekig fronton. De gevels van de verschillende huisjes zijn gescheiden door geblokte pilasters. Rondbogige, omlijste muuropeningen; ronde oculus in het fronton. Eenvoudig schrijnwerk met T-indeling.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, mutatieschetsen 207, 1873/ schets 16.
  • VAN RIJSSEL A., Blankenberge in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1972, prentbriefkaarten 58 en 59.

Bron: Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

maakt deel uit van Blankenberge

Blankenberge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.