Burgerhuis ontworpen door Anselm Vernieuwe

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Blankenberge
Straat Rogierlaan
Locatie Rogierlaan 20, Blankenberge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Blankenberge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Blankenberge (geografische inventarisatie: 31-10-2001 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Bel-etageburgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Burgerhuis ontworpen door Anselm Vernieuwe

Deze bescherming is geldig sinds 05-09-2003.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Dateringvóór WO I
Betrokken personen

Beschrijving

Bel-etageburgerhuis van 1912, naar ontwerp van architect-aannemer Anselm Vernieuwe (Blankenberge). Lijstgevel met parement van witte sierbaksteen, verlevendigd met grijze steen voor de strekken. De begane grond/ het souterrain is gecementeerd en grijs beschilderd; de korfbogige loggia van de bel-etage is gevat in een arduinen omlijsting met pilasters en florale motieven. Art-nouveau-inslag zie het parement en de rondboogornamentiek van de bovenste verdieping en het dakvenster. Deels bewaard houtwerk met symmetrische roedeverdeling in de bovenlichten.

  • Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge, Art Nouveau wandeling door Blankenberge. Architectuur, wandtegels, smeedwerk en glasramen (brochure), mei 2001, s.p.

Bron: Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

maakt deel uit van Rogierlaan

Rogierlaan (Blankenberge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.