Herberg Graaf van Egmont

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Au Comte d'Egmont
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalst
Deelgemeente Aalst
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 1, Aalst (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Aalst (actualisaties: 01-05-2005 - 31-05-2005).
  • Adrescontrole Aalst (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Aalst (geografische inventarisatie: 01-01-1978 - 31-12-1978).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Herberg Graaf van Egmont

Deze bescherming is geldig sinds 23-10-1997.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg Graaf van Egmont

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Heden zogenaamd "Graaf van Egmont". Op dit hoekpand van Grote Markt en Kattestraat lag het eerste zogenaamde " 's Gravensteen" of "Grauwensteen", eerste Landhuis van Aalst, verlaten begin 16de eeuw toen laatst genoemde werd ingericht in de zogenaamde "Rooze" op de hoek Grote Markt-Lange Zoutstraat. Het dankzij een gravure gekende gebouw vertoonde een gotische trapgevel geflankeerd door spietorentjes aan de marktzijde en een vermeldenswaardige verbindingsgalerij met het Schepenhuis op niveau van de tweede bouwlaag (drie traveeën onder zadeldak) die aldus de Kattestraat overbrugde. Dit gebouw werd afgebroken in 1776(77?). Het huidige hoekhuis van twee en een halve bouwlaag en respectievelijk vijf en zes traveeën (Kattestraat) onder schilddak in combinatie met zadeldak (pannen), zou opklimmen tot 1777 en opgetrokken zijn uit de herbruikte en herkapte zandsteen van het vroegere Steen. Blijkbaar ingericht als herberg in de loop van de 19de eeuw, (circa 1851) zogenaamd "Au Comte d'Egmont", later opgekocht door de Liberale Associatie. Sobere en vlakke gevels geleed door puilijsten en doorgetrokken arduinen kordons ter hoogte van de onderdorpels (19de-eeuwse aanpassing?). Rechthoekige muuropeningen; blijkbaar oorspronkelijk beluikte vensters. Kroonlijst op tandlijst; de meeste afbeeldingen uit de 19de eeuw - begin 20ste eeuw vertonen een stenen (?) balustrade als gevelbekroning. Aan Kattestraatzijde, grote rondboogpoort in een geblokte omlijsting van arduin, gemarkeerd door een zware kroonlijst. Binnenin, fraaie monumentale trap met tussenbordessen en uitgewerkte trappaal met provinciale Lodewijk XVI-inslag (vierde kwart van de 18de eeuw).

Bron: D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; d'Huyvetter, Clio & de Longie, Bea

Datum tekst: 1978

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Aalst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.