Burgerhuis ontworpen door Marcel Hoste

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Blankenberge
Straat Van Monsstraat
Locatie Van Monsstraat 24, Blankenberge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Blankenberge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Blankenberge (geografische inventarisatie: 31-10-2001 - 31-12-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Bel-etagewoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Burgerhuis ontworpen door Marcel Hoste

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Art-nouveaugetinte bel-etagewoning/vakantiewoning in de nieuwe wijk voor badgasten rond de Sint-Rochuskerk. Ontwerp van 1908 door de Blankenbergse architect Marcel Hoste. Pand van souterrain + drie bouwlagen onder plat dak. Lijstgevel met sierlijke gevelordonnantie gemarkeerd door brede linker travee met gebogen fronton + smalle deurtravee met kroonlijst op klossen. Parement van witte en rode (sier)baksteen, gebruik van arduin voor sierelementen zoals de druiplijst met voluten en de tussenzuiltjes van de vensters. Vier tegeltableaus in de gevelvelden: symmetrische composities met zwierige bloemenslingers en acanthusbladeren, met in de brede travee centraal hoofden. Betegeling van de lambrisering in het portaal met rozenfries (toegewezen aan firma NSTG, Grohn, Duitsland), bewaarde beglaasde vleugeldeur met smeedwerk. Bewaard houtwerk, vernieuwde balkonleuningen.

  • Stadsarchief Blankenberge, Bouwaanvragen, nummer 41/ 1908.
  • Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge, Art Nouveau Wandeling door Blankenberge. Architectuur, wandtegels, smeedwerk en glasramen, Blankenberge, mei 2001.

Bron: Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Van Monsstraat

Van Monsstraat (Blankenberge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.