erfgoedobject

Sint Pieterscollege

bouwkundig element
ID
45035
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45035
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Zogenaamd "Sint Pieterscollege". In 1869, bouw van een klooster en schoolcomplex door de Zusters van de Heilige Jozef (Brugge). Teruggaand op een armenschool (1832) in de Molenstraat, in 1851 overgenomen door genoemde zusters. Er worden ook lokalen gebruikt van het genootschap "Sint-Franciscus Xaverius", eveneens in de Weststraat. Wanneer in 1879 het onderwijs door priester(s) wordt overgenomen ontstaat het Sint-Pieterscollege, in een nieuw gebouw aan de Weststraat (aannemer L. Van Sluys). De eerste middelbare klas wordt ingericht circa 1890. In 1897 wordt het zogenaamd "Priestergebouw" gebouwd naar ontwerp van de Roeselaarse architect Albert Callebert. In 1934 wordt het college uitgebreid door de Blankenbergse architect Raphaël Speybroeck. Van 1890 tot 1950-1951 gaan de lessen van het "Comiteit der Visschersberoepschool" door in de lokalen van het college.

Aan de straat beeldbepalende gevelwand met links het vervallen voormalige "Priestergebouw" (nummer 117) en rechts het klassengebouw van 1934 (nummer 115). De feestzaal en kapel op de achtergelegen binnenkoer werden vermoedelijk in de jaren 1980 afgebroken.

Zogenaamd "Priestergebouw" van 1897 naar ontwerp van de Roeselaarse architect Albert Callebert. Gele baksteenbouw van twee bouwlagen onder gemansardeerd zadeldak (nok parallel aan de straat). Eclectisch gebouw met ontlening van elementen aan de neo-Vlaamse renaissance onder meer frontons en sluitstenen als diamantkoppen.

Vrij lang klassengebouw van circa 1934 met nieuw zakelijke inslag, gesigneerd Raphaël Speybroeck (Blankenberge). Oorspronkelijk twee bouwlagen onder plat dak, in 1947-1948 verhoogd met een tweede verdieping. Oranje sierbaksteen boven betegelde plint. De centrale inkompartij met grote raampartijen ter verlichting van de trappen, springt lichtjes vooruit en is bezet met een blauwe betegeling (vermoedelijk van 1947-1948). Links en rechts geflankeerd door zes traveeën + vooruitspringend risaliet.

  • BOTERBERGE R., 100 jaar Sint-Pieterscollege Blankenberge 1879-1979, Blankenberge, 1979.

Bron     : HOOFT E. & VANNESTE P. met medewerking van DE LEEUW S. & MISSIAEN H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Vanneste, Pol; Hooft, Elise
Datum  :
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Sint Pieterscollege [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45035 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.