erfgoedobject

Samenstel van stenen trappen naar de Zeedijk

bouwkundig element
ID
45040
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45040

Juridische gevolgen

Beschrijving

Drie stenen trappen naar de Zeedijk: Bakkerstraattrap, Kerkstraattrap of Leeuwetrap en Weststraattrap. Blankenberge telt veertien toegangen naar de Zeedijk, de drie centrale toegangen zijn stenen trappen. De monumentale constructies, met neoklassieke vormgeving dateren uit het einde van de 19de eeuw. Hun belang is vooral van stedenbouwkundige aard, ze vormen een noodzakelijke verbinding tussen de Zeedijk en de binnenstad. De constructie ervan is te situeren in het kader van de evolutie van de stad, van vissersdorp tot luxueuze badplaats. De overige toegangen zijn opritten (zie huidige hellingen) of rampen.

De Bakkerstraattrap is opgericht in 1899, vermoedelijk naar ontwerp van E. Hellemans (Brussel), vormt de verbinding tussen de Zeedijk en de Bakkersstraat. Rechte arduinen steektrap met bordes en aan beide zijden leuningen, ter hoogte van de steken uitgewerkt met balusters. Geheel geritmeerd door postamenten met uitgewerkte kussens en bekronende bolvormige vazen, onderaan geflankeerd door decoratief uitgewerkte voluten met op het einde een gestileerde leeuwenpoot met daarboven een groteske figuur en schelpmotieven; halverwege de trap twee gevleugelde leeuwen met blind wapenschild. Ter hoogte van het bordes, twee opvallende gietijzeren zuilen met bekronende adelaar, halverwege de schacht een dubbele scheepsboeg als kandelaber. In het midden van de trap handgreep in aluminium.

De Kerkstraattrap of Leeuwetrap, opgericht in 1899 (daarvoor reeds bestaande in hout), vermoedelijk naar ontwerp van E. Hellemans (Brussel), vormt de verbinding tussen de Zeedijk en de Kerkstraat. Rechte arduinen steektrap, aanvankelijk versierd met vier gietijzeren zuilen (zie Bakkerstraattrap) ter hoogte van het tweede en derde bordes. Huidige trap met bordes en aan beide zijden leuningen, ter hoogte van de steken uitgewerkt met balusters. Geheel geritmeerd door postamenten met uitgewerkte kussens en bekronende bolvormige vazen. Kenmerkend zijn de leeuwen op de postamenten aan de voet van de trap. In het midden van de trap dubbele handgreep in aluminium.

De Weststraattrap vormt de verbinding tussen de Zeedijk en de Weststraat. Dateert oorspronkelijk uit 1882, naar ontwerp van C. Poupaert (Brugge). De idee voor de oprichting ervan bestond reeds in 1870. De brede rechte houten trap wordt in 1923-1924 volledig gesloopt en vervangen door een monumentale tweevoudige trap naar ontwerp van J. Lamotte (Blankenberge), met onderaan openbare toiletten. Restauratie in 1994 door G. Devos (Blankenberge) en in 1999 door Monument Vandekerckhove NV (Ingelmunster). Het gebouw met de openbare toiletten wordt bijna volledig gesloopt. De bestaande buitenmuren en keermuren worden behouden, vernieuwing van sanitair, vloeren, riolering, schrijnwerk en funderingsbalken. Arduinen bordestrap, bestaande uit twee parallelle steektrappen onderbroken door een breed bordes, voortgezet na een hoek van 90°. De twee trappen komen samen op één centraal bordes. Leuningen in mangaanmessing, ter hoogte van de steken uitgewerkt met balusters en geritmeerd ter hoogte van de bordessen door middel van postamenten met vlakke casementen. Aan de linkerzijde twee postamenten met lantaarns. Trappalen in mangaanmessing, geaccentueerd door een flankerende voluut en een bekronende bolvormige vaas. Sanitair met rechthoekige houten deuren met boogvormig bovenlicht gevat in een omlijsting van blauwe hardsteen. Oculus boven centrale deur.

  • Archief Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Afdeling Monumenten en Landschappen, Brugge, nummer W/00047, W/00800, W/00801 en W/ 00802.
  • BILE E., Blankenberge door de eeuwen heen, s.l. 1967, p. 102-105.

Bron: HOOFT E. & VANNESTE P. met medewerking van DE LEEUW S. & MISSIAEN H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Samenstel van stenen trappen naar de Zeedijk [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45040 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.