Sint-Jobskapelletje

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Uitkerke
Straat Blankenbergse Dijk
Locatie Blankenbergse Dijk zonder nummer, Blankenberge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Blankenberge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Blankenberge (geografische inventarisatie: 31-10-2001 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Sint-Jobskapelletje

Deze bescherming is geldig sinds 10-12-2003.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Jobskapelletje

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd Sint-Jobskapelletje uit het begin van de 19de eeuw. Licht achterin gelegen ten opzichte van de dijk, toegangsweggetje met in vorm geschoren ligusterhagen. Gelegen in het open landschap van de Uitkerkse Polder.

Eenvoudig volume op rechthoekige plattegrond onder rood pannen zadeldak. Bepleisterd en witgeschilderd parement boven gepekte plint. Tuitgevels (vooraan en achteraan) met merkwaardige bekroning als hoop steentjes, mogelijk te verklaren als de 'mesthoop van Job'. Voorgevel met kruisbekroning van arduin. Rechthoekige deur waarboven bord met opschrift in gotische letters (recent vernieuwd): "Heilige Job van 't Kapelleken Bescherm 't Christen volk dat U vereert".

Bewaard 19de-eeuws houtwerk van de deur met een eenvoudige beplanking met lichtgleuven en oud sluitwerk. Houten spitsbooggewelf, aflijnende inscripties in gotische letter (oproep aan de gelovige om een offerande aan 'mijn dienaar Job' te brengen). Altaar met inscripties waarboven spitsboognis met kruisbekroning, waarin gepolychromeerd (houten ?) beeld van de Heilge Job (minimaal vroeg-19de-eeuws of mogelijks 18de-eeuws) afgesloten door hekwerk. Tevens bordjes met dankbetuigingen.

  • Kadasterarchief, primitief kadasterplan.
  • BILE E., De straatnamen van Blankenberge, oorsprong en betekenis, Blankenberge, 1988, p. 20-21.
  • COORNAERT M., Uitkerke. De Topografie, de Geschiedenis en de Toponimie van Uitkerke en Sint-Jan-op-de-Dijk tot omstreeks 1900, sine loco, sine dato, p. 34-35.
  • VANHOVE D., Archeologisch onderzoek in de gemeente Uitkerke. Prospektie-Analyse-Synthese, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, 1987.
  • VERVAECKE R., PRIEM, J, Uytkerke toen, sine dato, 1992, p. 77.

Bron: Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Blankenbergse Dijk

Blankenbergse Dijk (Blankenberge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.