erfgoedobject

Sint-Jobskapelletje

bouwkundig element
ID
45062
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45062

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Sint-Jobskapelletje
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Jobskapelletje
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Zogenaamd Sint-Jobskapelletje uit het begin van de 19de eeuw. Licht achterin gelegen ten opzichte van de dijk, toegangsweggetje met in vorm geschoren ligusterhagen. Gelegen in het open landschap van de Uitkerkse Polder.

Eenvoudig volume op rechthoekige plattegrond onder rood pannen zadeldak. Bepleisterd en witgeschilderd parement boven gepekte plint. Tuitgevels (vooraan en achteraan) met merkwaardige bekroning als hoop steentjes, mogelijk te verklaren als de 'mesthoop van Job'. Voorgevel met kruisbekroning van arduin. Rechthoekige deur waarboven bord met opschrift in gotische letters (recent vernieuwd): "Heilige Job van 't Kapelleken Bescherm 't Christen volk dat U vereert".

Bewaard 19de-eeuws houtwerk van de deur met een eenvoudige beplanking met lichtgleuven en oud sluitwerk. Houten spitsbooggewelf, aflijnende inscripties in gotische letter (oproep aan de gelovige om een offerande aan 'mijn dienaar Job' te brengen). Altaar met inscripties waarboven spitsboognis met kruisbekroning, waarin gepolychromeerd (houten ?) beeld van de Heilge Job (minimaal vroeg-19de-eeuws of mogelijks 18de-eeuws) afgesloten door hekwerk. Tevens bordjes met dankbetuigingen.

 • Kadasterarchief, primitief kadasterplan.
 • BILE E., De straatnamen van Blankenberge, oorsprong en betekenis, Blankenberge, 1988, p. 20-21.
 • COORNAERT M., Uitkerke. De Topografie, de Geschiedenis en de Toponimie van Uitkerke en Sint-Jan-op-de-Dijk tot omstreeks 1900, s.l., s.d., p. 34-35.
 • VANHOVE D., Archeologisch onderzoek in de gemeente Uitkerke. Prospektie-Analyse-Synthese, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, 1987.
 • VERVAECKE R., PRIEM, J, Uytkerke toen, s.d., 1992, p. 77.

Bron     : Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Sint-Jobskapelletje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45062 (Geraadpleegd op )