De Cottages

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Uitkerke
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 324-344, 348, Blankenberge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Blankenberge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Blankenberge (geografische inventarisatie: 31-10-2001 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed De Cottages

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Cottage La Joliette
gelegen te Kerkstraat 326 (Blankenberge)

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-2003.

Beschrijving

Wijk "De Cottages" (Kerkstraat, nummers 324-348), in de eerste decennia van de 20ste eeuw aangelegd op een bouwblok tussen de Kerkstraat en de spoorweg Brugge-Blankenberge. Hierbij werden de kavels in en rond een rotonde gegroepeerd. De verkaveling is te bereiken via een smalle weg tussen de huizenrij in de Kerkstraat. De bebouwing bestaat uit losstaande huizen in een tuin. Verschillende stijlen in eclectische concepten worden hierbij aangewend, onder meer invloed van de art nouveau en de cottagestijl. De Uitkerkse architect J. Heyneman (1875-1952) was medeëigenaar van de gronden en ontwierp er meerdere woningen onder meer zijn eigen woning (nummer 324) en de cottage zogenaamd "La Joliette" (nummer 326, zie onder). Invloed van de cottagestijl in nummer 326, en nummers 328-330: tweewoonst vermoedelijk van 1926, gevels gecementeerd met imitatievakwerk in zij- en achtergevels. Nummer 324 A, zogenaamd "Ons Schuilhaventje", halfvrijstaand huis van 1909 (cf. bouwplan bewaard in privaat bezit), cementering met schijnvoegen. Nummer 342, bakstenen huis van begin 20ste eeuw, met moderne houten uitbouw, getypeerd door trapgevel met muurankers, verkeerdelijk geschilderd.

Nummer 326 ten noorden van de rotonde. Cottage zogenaamd "La Joliette" (huisnaam in art-nouveaugetint tegeltableau boven de deur), gebouwd in 1911-1913 naar ontwerp van J. Heyneman als vakantiewoning voor een dame uit Brugge. Pittoresk uitgewerkte villa op quasi-rechthoekige plattegrond met uitsprongen; twee bouwlagen onder pannen schild- en zadeldaken met klimmende dakkapellen. De architect J. Heyneman wendde hier het soort parement aan dat hij ook gebruikt bij stedelijke rijbebouwing in Blankenberge, met name witte geglazuurde baksteen verlevendigd door middel van oranje baksteen voor banden en strekken. Getoogde en rechthoekige muuropeningen. Het geheel wordt gemarkeerd door de inkompartij uitgewerkt als rechthoekige toren met polygonale spits (zinken bedekking), waardoor het gebouw van ver aandacht trekt. Boven de deur glazen afdak naar oud model en naamtableau. De open erker rechts van de inkompartij is verwijderd, het houten balkon daarboven werd gereconstrueerd. Bakstenen erker ter hoogte van de rechter zijgevel. Het houtwerk is met weinig aandacht voor detaillering grotendeels vernieuwd, doch aan de hand van bouwplan en oude foto('s) reconstrueerbaar.

De bewaarde interieurelementen beperken zich voornamelijk tot de witgeschilderde balkenstructuur met moer- en kinderbalken in de salons.

  • Stadsarchief Blankenberge, Bouwaanvragen Uitkerke, zonder nummer/ 1912 (gevelopstanden, plattegronden en details van interieuraankleding).

Bron: Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat (Uitkerke)

Kerkstraat (Blankenberge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.