Stedelijke Begraafplaats met soldatenbegraafplaats en gedenkteken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Uitkerke
Straat Scharebrugstraat
Locatie Scharebrugstraat zonder nummer, 112-114, Blankenberge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Blankenberge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Blankenberge (geografische inventarisatie: 31-10-2001 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stedelijke Begraafplaats met soldatenbegraafplaats en gedenkteken

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Stedelijke Begraafplaats: ereperk met gedenkteken Moedersmart
gelegen te Scharebrugstraat zonder nummer (Blankenberge)

Deze bescherming is geldig sinds 26-03-2010.

Beschrijving

Scharebrugstraat zonder nummer. Stedelijke Begraafplaats van Blankenberge. Ligging aan de zuidkant van het noordelijk gedeelte van de straat. Aanleg vanaf 1908. Poging van het stadsbestuur circa 1922 om 45 ha van Uitkerke naar Blankenberge over te hevelen.

Deels ommuurde begraafplaats. Inspringende, brede gekasseide toegang met circa 1969 vernieuwd hekken tussen bakstenen postamenten. Links en rechts van de toegang, huizen in spiegelbeeldschama vermoedelijk daterend van circa 1908 bij de aanleg van de begraafplaats. Gele baksteenbouw boven plint van arduin en breuksteen. Twee bouwlagen onder pannen schilddak. De centrale traveeën zijn bekroond door gestileerde frontons. Aansluitende ommuring met casementen en postamenten.

Aanleg van de begraafplaats: centraal pad. Achterin, cirkelvormige, omhaagde soldatenbegraafplaats. Beeldhouwwerk zogenaamd "Moedersmart" van 1922 naar ontwerp van G. Charlier (Brussel), huilende vrouwen in kapmantel gehuld. In de sokkel, de namen van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. In het ereperk errond, slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van de scheepsramp met de "Nominoé".

  • BILE E. , Blankenberge. Een rijk verleden, een schone toekomst, Blankenberge, 1971, pagina's 175-177.
  • BOTERBERGE R., De Sint-Rochuskerk te Blankenberge, Blankenberge, 1996, pagina's 85-92.
  • DEVENT G., Blankenberge, de memoires van een stad, Brugge, 1994, pagina 72.
  • JACOBS M., Zij die vielen als helden. Cultuurhistorische analyse van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, 2 delen, Brugge, 1995, Deel 2, pagina's 42-43.

Bron: Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Scharebrugstraat

Scharebrugstraat (Blankenberge)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2018: Stedelijke Begraafplaats met soldatenbegraafplaats en gedenkteken [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45083 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.