Burgerhuis van 1893

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Blankenberge
Straat Rogierlaan
Locatie Rogierlaan 13, Blankenberge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Blankenberge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Blankenberge (geografische inventarisatie: 31-10-2001 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis met eenvoudige lijstgevel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Burgerhuis van 1893

Deze bescherming is geldig sinds 05-09-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eenvoudige lijstgevel van 1893. Rode baksteenbouw afgelijnd door eenvoudige kroonlijst op klossen. Het meest markerende element is de deur in een neoclassicistische arduinen omlijsting met fronton. Balkon op uitgewerkte consoles, getoogde muuropeningen met deels bewaard houtwerk.

  • Stadsarchief Blankenberge, Bouwaanvragen, nummer 2/ 1893.

Bron: Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

maakt deel uit van Rogierlaan

Rogierlaan (Blankenberge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.