Semi-gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Beerlegem
Straat Zavelputstraat
Locatie Zavelputstraat 17, Zwalm (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwalm (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Zwalm (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-05-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Windmolen Tarandusmolen: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 13-10-1986.

Beschrijving

Hoeve voorheen horend bij de verdwenen houten korenwindmolen zogenaamd "Molen Ter Varent", molen van de dorpsheer, reeds vermeld in 1503 en totale afbraak in 1918.

Hoeve van het semi-gesloten type met oude kern doch vermoedelijk heropgebouwd in 1857, confer verankerd jaartal in linkerzijgeveltop van boerenhuis. Binnenerf omsloten door eenvoudige bakstenen hoevegebouwen onder pannendaken en afgesloten door ijzeren inrijhek aan bakstenen pijlers. Omhaagde moestuin ten noorden achter het woonhuis.

Ten noorden, boerenhuis, voormalig molenaarshuis, van zes traveeën onder zadeldak (zwarte en rode pannen). Bakstenen gevel op gecementeerde plint. Rechthoekige vensters met T-ramen en deur. Analoge achtergevel met door diefijzers versterkte rechthoekige vensters afgelijnd door geprofileerde bakstenen kroonlijst.

Binnenin vrij goed bewaard interieur uit midden 19de eeuw. Woonkamer met grote schouw met schouwwangen en onderboezem van gesinterde baksteen en houten schouwbalk met bordenlijst; kamer ernaast met gepleisterd plafond en moerbalk voorzien van stucrozet en neoclassicistische marmeren schouwmantel en stucdecoratie op boezem, en vloer van rode plavuizen.

Links naast woonhuis, dienstgebouw onder afgewolfd pannen zadeldak met korfboogvormige toegangspoort, met zijaanbouwsels.

Ten westen van erf, aangepast bakhuis met bewaarde oven. Ten zuidwesten, gescheiden van erf door klimmende kasseiweg, alleenstaande bakstenen schuur onder zadeldak (pannen) met in het dak verhoogde rechthoekige inrijpoort, uit eind 19de eeuw.

  • VANDEPUTTE J.L.T. 1974: De molens van het arrondissement Oudenaarde, Uit hun geschiedenis, Oudenaarde, 103-104.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2000

Relaties

maakt deel uit van Omgeving windmolen Tarandusmolen

Heilige Donatusstraat, Ketsestraat, Provinciebaan (Gavere), Beerlegemsebaan, Oudenweg, Zavelputstraat...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zavelputstraat

Zavelputstraat (Zwalm)

omvat Drie knotessen in houtkant op talud

Zavelputstraat 17 (Zwalm)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.