Hof ten Bloeme

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Goed te Dickele
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Dikkele
Straat Hoeksken
Locatie Hoeksken 3, Zwalm (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwalm (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Zwalm (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-05-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hof ten Bloeme

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Dikkele

Deze bescherming is geldig sinds 24-12-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Hof ten Bloeme". Voorheen ook bekend als het "goed te Dickele". Volgens vermoedelijk 17de-eeuwse kaart van "den grooten cautere", zogenaamd "het hof van de Abdije van Ste Pieters", toen gelegen naast een vijver. In de tweede helft van de 18de eeuw werd de hoeve bewoond door de baljuw P.-A. Stevens, die blijkens het jaartal in de balklaag het huis in 1785 vermoedelijk heropbouwde. Hoeve van het semi-gesloten type, oorspronkelijk van het gesloten type, met voornamelijk U-vormige opstelling rondom erf met mestvaalt en gekasseide oprit.

Ten noorden, langgestrekt onderkelderd boerenhuis van zeven traveeën onder zadeldak (rode Vlaamse pannen), binnenin met jaartal 1785. Verankerde gewitte gevel op gepikte plint en afgelijnd door getrapte lijst. Getoogde vensters met sporen van vlakke omlijsting met oren, nu met T-ramen en aan de woonkamer, links naast voordeur, voorzien van groengeschilderde luiken. Getoogd deurtje in bakstenen omlijsting met gebogen waterlijst en bekronend bovenlicht, voorafgegaan door dubbele bakstenen steektrap met bordes en ijzeren leuning. Gewitte achtergevel op gecementeerde plint met bepleisterde entablement. Licht getoogde vensters met arduinen lekdrempels. Eveneens achterdeur met bovenlicht en grijsgeschilderde bakstenen omlijsting. In de plint, goot voor afvoer van spoelwater. Vernieuwde bakstenen zijpuntgevel aan de straat. Rechts aanleunende paardenstallen met gelijkaardige deuromlijsting onder doorlopend zadeldak, binnenin bewaarde ruiven.

Interieur. Verscheidene overwelfde kelders. Geschilderde samengestelde balklaag, moerbalk in woonkamer gedateerd van 1785. Verscheidene oorspronkelijke binnendeurtjes in bakstenen omlijsting met oren.

Wagenhuis onder doorlopend pannendak met woonhuis en paardenstal, aan de achterzijde voorzien van drie rechthoekige inrijpoorten. Ten oosten, bakstenen bedrijfsgebouw met in het verlengde van bovengenoemde wagenhuis, stallen en schuur onder zadeldak (pannen); naar verluidt in gebint gedateerd 1901. In de koeienstallen overwelfd met bakstenen troggewelven met ijzeren I-balken, bewaarde kribben gescheiden door natuurstenen schutsels. Ten noorden achter het huis, in de tweede helft van de 19de eeuw gebouwd bakstenen dienstgebouw met onder andere een bakhuis onder zadeldak (pannen). Tussen de twee deuren van het bakhuis nog voorzien van een houten muuranker.

  • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nummer 1283.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2000

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Dikkele

Beekweg 1-7, 2, 6, Brouwerijstraat 1-29, 4-24, Dikkelsebaan 2-22, 3-17, Hoeksken 1-13, 2-4, Hoeksken...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.