Burgerhuis met Lodewijk XIV-poort

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Schrijnwerkersstraat
Locatie Schrijnwerkersstraat 9, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis: ingangsomlijsting
gelegen te Schrijnwerkersstraat 9 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gecementeerde lijstgevel van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak; opvallend geknikte gevellijn; muurankers met krulmotief verraden oude kern. Rechthoekige, aangepaste vensters met lekdrempels.

Merkwaardige poortomlijsting van blauwe hardsteen, in het eerste kwart van de 18de eeuw te dateren en uitgevoerd in een overgangsstijl Lodewijk XIV-rococo: brede, sterk geprofileerde segmentboog op imposten; profiel doorlopend in rechtstanden op neuten; gedeelte van de boog, de sluitsteen en een stuk van de bekronende waterlijst zijn afgevallen; zwikken opgevuld met vlechtwerk met rozetjes.

Binnenplaats: rondom vierkante open ruimte: bepleisterde en beschilderde lijstgevels van drie bouwlagen: hoge rechthoekige vensters met lekdrempels: gevelsteen: "M. V. Koelman-Lauwers 1868" (toenmalige eigenaar).

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Schrijnwerkersstraat

Schrijnwerkersstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.