Hof ter Hafselt

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Dikkele
Straat Olmkensstraat
Locatie Olmkensstraat 3, Zwalm (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwalm (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Zwalm (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-05-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hof ter Hafselt

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Dikkele

Deze bescherming is geldig sinds 24-12-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Hof ter Hafselt". Grote hoeve van het gesloten type rondom onregelmatig vierhoekig erf met beton verharding, reeds in kaart gebracht in de 17de eeuw.

Ten oosten, aan de straat gelegen stallen met geknikte gevellijn de rooilijn volgend. Grotendeels blinde gevel met rechthoekige inrijpoort naar het erf met opgeklampte vleugelpoort.

Ten noordwesten, boerenhuis van zeven traveeën onder zadeldak (mechanische pannen). Beraapte gevel op gecementeerde plint met getoogde vensters in witgepleisterde omlijsting met imitatie neg- en sluitstenen; nu vernieuwd houtwerk van T-ramen. Getoogde deur in grijsgeschilderde bakstenen omlijsting op neuten en met waterlijstje, voorafgegaan door trap. Keldergaten rechts naast deur. Tegen achtergevel aangebouwde keuken, eveneens met beraapte gevels.

Ten noorden naast woonhuis en inrijpoort, paardenstal met behouden bakstenen troggewelven met ijzeren I-balken en ruiven.

Ten oosten en zuidoosten, bakstenen stalvleugels onder pannendaken. Voorheen respectievelijk met koeienstallen, koetshuis, varkensstallen, bakhuis en berging. Gevels aan de veldzijde voorzien van een rij rechthoekige verluchtingsgaten en rechthoekige poort met bewaard houtwerk naar erf. Aan de binnenplaatszijde, rechthoekige poorten en getoogde staldeuren met groengeschilderd houtwerk.

Ten westen, voormalig wagenhuis en aanpalend kippenhok.

  • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nummer 1281.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2000

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Dikkele

Beekweg 1-7, 2, 6, Brouwerijstraat 1-29, 4-24, Dikkelsebaan 2-22, 3-17, Hoeksken 1-13, 2-4, Hoeksken...

omvat Bomenrij van opgaande essen

Olmkensstraat 3 (Zwalm)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.