erfgoedobject

Hof ter Hafselt

bouwkundig element
ID
45173
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45173

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hof ter Hafselt
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Dikkele
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Grote hoeve van het gesloten type rondom onregelmatig vierhoekig erf met beton verharding, reeds in kaart gebracht in de 17de eeuw.

Ten oosten, aan de straat gelegen stallen met geknikte gevellijn de rooilijn volgend. Grotendeels blinde gevel met rechthoekige inrijpoort naar het erf met opgeklampte vleugelpoort.

Ten noordwesten, boerenhuis van zeven traveeën onder zadeldak (mechanische pannen). Beraapte gevel op gecementeerde plint met getoogde vensters in witgepleisterde omlijsting met imitatie neg- en sluitstenen; nu vernieuwd houtwerk van T-ramen. Getoogde deur in grijsgeschilderde bakstenen omlijsting op neuten en met waterlijstje, voorafgegaan door trap. Keldergaten rechts naast deur. Tegen achtergevel aangebouwde keuken, eveneens met beraapte gevels.

Ten noorden naast woonhuis en inrijpoort, paardenstal met behouden bakstenen troggewelven met ijzeren I-balken en ruiven.

Ten oosten en zuidoosten, bakstenen stalvleugels onder pannendaken. Voorheen respectievelijk met koeienstallen, koetshuis, varkensstallen, bakhuis en berging. Gevels aan de veldzijde voorzien van een rij rechthoekige verluchtingsgaten en rechthoekige poort met bewaard houtwerk naar erf. Aan de binnenplaatszijde, rechthoekige poorten en getoogde staldeuren met groengeschilderd houtwerk.

Ten westen, voormalig wagenhuis en aanpalend kippenhok.

 • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nummer 1281.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Dikkele

 • Omvat
  Bomenrij van opgaande essen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hof ter Hafselt [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45173 (Geraadpleegd op )