Watermolen Bistmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Pede's molen
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Hundelgem
Straat Krekelstraat
Locatie Krekelstraat 99, Zwalm (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwalm (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Zwalm (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-05-2000).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Watermolen Bistmolen, nu Pede's molen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Watermolen Pede's molen

Deze bescherming is geldig sinds 23-10-1981.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Watermolen Pede's molen met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 23-10-1981.

Beschrijving

Korenwatermolen voorheen genaamd Bistmolen, nu genaamd Pede's molen, naar de laatste eigenaar-molenaar. Gelegen aan de Hundelbeek of Passemaeregracht, een bijriviertje van de Zwalm en de grens vormend met Zottegem (Velzeke-Ruddershove). Bleef in werking tot 1950. Gerestaureerd in 1999-2000 onder leiding van architectenbureau P. Gevers (Kasterlee). Boomgaard en waterreservoir liggen aan de overkant van de beek op grondgebied Velzeke-Ruddershove.

Ten oosten, achterin het erf, oud bakstenen molengebouwtje van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), door middel van muurankers in rechtse zijgevel aan de grachtzijde gedateerd 1775. Sporen van muurvlechtingen in zijgevels wijzen op vroeger kleiner gebouw. Witgeschilderde voorgevel met rechthoekig poortje met erboven laadvenster en rechts ervan één venstertravee. Ongeschilderde watermuur van natuursteen tot op radhoogte en erboven baksteen. Molen aangedreven door ijzeren bovenslagrad, watertoevoer via houten sluisdeur.

Het roerend werk, onder meer drie koppelstenen, één steenkist en graantrechter, bleef bewaard. Ook builmolen, wanmolen, haverpletter, luiwerk, elevator.

Ten westen, zijdelings op de straat ingeplant voormalig molenaarshuis, op de straatgevel gedateerd 1672 (?) in cementering, vermoedelijk hergebruikte ankers. Witgeschilderde baksteenbouw op gepikte plint van twee bouwlagen onder zadeldak (zwarte mechanische pannen). Aangepaste rechthoekige benedenvensters met arduinen dorpels, op de bovenverdieping licht getoogd en alternerend blind. Voordeur met bovenlicht gevat in omlijsting van gesinterde baksteen.

Rechts aanpalend witgeschilderd bakstenen dienstgebouw onder zadeldak (pannen), uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Voorzien van getoogde deuren en uiterst rechts rechthoekige inrijpoort. Onbeschilderde achtergevel.

  • BAUTERS P. & BUYSSE R. 1980: De Oostvlaamse watermolens, Inventaris 1980, in Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, Bijdragen Nieuwe Reeks nummer 11, Gent, 53-55.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hundelgem

Hundelgem (Zwalm)

omvat Gekandelaarde schaduwlindes bij de Pede's molen

Zwalmstraat zonder nummer (Zottegem), Krekelstraat 99 (Zwalm)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.