Pastorie Sint-Mattheusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Munkzwalm
Straat Noordlaan
Locatie Noordlaan 11, Zwalm (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwalm (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Zwalm (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-05-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Mattheusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen in hellende tuin ten noorden van de Zwalm, lager gelegen moestuin afgescheiden van siertuin door een gewitte bakstenen muur met steunberen. Een omwalde pastorie werd reeds vermeld in 1616. De huidige pastorie dateert vermoedelijk uit de tweede helft van de 18de eeuw. Herstellingswerken en uitbreiding in het derde kwart van de 19de eeuw. Gerestaureerd onder leiding van architect Vossaert (Oudenaarde) in 1912.

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) vroeger met klokkenstoel. Beraapte lijstgevel afgelijnd door eenvoudig bepleisterd entablement. Geaccentueerd middenrisaliet met spiegelboogdeur met bovenlicht met ijzeren verdeling, voorzien van omlijsting met schijnbanden. Rechthoekige vensters in vlakke gepleisterde omlijsting. Gelijkaardige achtergevel. Rechts aangebouwde keuken onder lessenaarsdak uit het derde kwart van de 19de eeuw. Links beraapte zijgevel.

Interieur. Kelder onder linkertravee in richting van zijgevel. Gang met zwarte en witte marmertegels voorzien van vijf brede paneeldeuren uit de 18de eeuw. Salon met rode tegelvloer en stucversiering in rococostijl op plafond en schouwboezem. Vroegere keuken, rechts van voordeur, met gepleisterd plafond en moerbalk en brede schouw. In spreekkamer, links van voordeur, hoekschouwtje en plafond met stucversiering in rococostijl.

  • Rijksarchief Gent, Provinciaal Archief, 851-1870, nummer 1796/8-10.
  • Pastorie Munkzwalm, Liber memorialis.
  • DHANENS E. 1971: Kanton Sint-Maria-Horebeke, Tekst, Inventaris van het Kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen, VII, Gent, 121.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2000

Aanvullende informatie

Uit bouwhistorisch onderzoek bleek dat de herstelling in de 19de eeuw werd uitgevoerd naar ontwerp van architect Emile Van Hoecke-Peeters, uitvoering in de periode 1863-1864.

  • Informatie verstrekt door A. Cassiman.

Driessen, Caroline (14-08-2018 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Noordlaan

Noordlaan (Zwalm)

omvat Buxusstruik met vier stammetjes

Noordlaan 11 (Zwalm)

omvat Op enen stam gezette taxus

Noordlaan 11 (Zwalm)

is gerelateerd aan Opgaande bruine beuk in pastorietuin

Noordlaan 11 (Zwalm)

is gerelateerd aan Opgaande eik in pastorietuin

Noordlaan 11 (Zwalm)

is gerelateerd aan Opgaande gewone esdoorn in pastorietuin

Noordlaan 11 (Zwalm)

is gerelateerd aan Opgaande gewone esdoorn in pastorietuin

Noordlaan 11 (Zwalm)

is gerelateerd aan Opgaande geënte zomereik in pastorietuin

Noordlaan 11 (Zwalm)

is gerelateerd aan Opgaande Hollandse linde in pastorietuin

Noordlaan 11 (Zwalm)

is gerelateerd aan Opgaande tweestammige Hollandse linde in pastorietuin

Noordlaan 11 (Zwalm)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.