Hoeve met molenaarshuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Munkzwalm
Straat Rekegemstraat
Locatie Rekegemstraat 28, Zwalm (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwalm (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Zwalm (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-05-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met molenaarshuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de aanduiding als erfgoedlandschap Erfgoedlandschap Zwalmvallei ter hoogte van de Zwalmmolen

Deze aanduiding is geldig sinds 11-02-2016.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Watermolen Zwalmmolen met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 07-03-1994.

Beschrijving

Voormalige semi-gesloten hoeve met molenaarshuis van de ertegenover gelegen watermolen, in 1995 gerenoveerd en heringericht voor horecazaak en kantoor van Federatie voor Toerisme, eigendom van de Provincie Oost-Vlaanderen. Hoevegebouwen rondom een verharde binnenplaats, met aan de straat gelegen woonhuis en voorts aan twee zijden dienstgebouwen en aan de zuidzijde afgesloten door een bakstenen tuinmuur geritmeerd door lisenen en afgedekt met ezelsrug.

Aan de straat gelegen huis van zeven traveeën en één bouwlaag onder afgewolfd zadeldak (mechanische pannen, nok parallel aan de straat), minstens uit de eerste helft van de 19de eeuw. Witgepleisterde gevel op gepikte plint met rechthoekige vensters met T-ramen, arduinen dorpels en persiennes en deur in uitspringende zwartgeschilderde omlijsting met kroonlijstje. Entablement versierd met spiegelpanelen. Eenvoudige witgeschilderde achtergevel.

Bakstenen dwarsschuur van vijf traveeën onder zadeldak (pannen, nok parallel aan het woonhuis), in zandstenen gevelsteen boven poort gedateerd 1890. Voor- en achtergevel met twee steekboogpoorten, afgelijnd door getrapt baksteenfries. Sierlijk anker in geveltop van blinde rechter zijgevel.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rekegemstraat

Rekegemstraat (Zwalm)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.