erfgoedobject

Hoeve met molenaarswoning

bouwkundig element
ID
45194
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45194

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige semi-gesloten hoeve met molenaarshuis van de ertegenover gelegen watermolen, in 1995 gerenoveerd en heringericht voor horecazaak en kantoor van Federatie voor Toerisme, eigendom van de Provincie Oost-Vlaanderen. Hoevegebouwen rondom een verharde binnenplaats, met aan de straat gelegen woonhuis en voorts aan twee zijden dienstgebouwen en aan de zuidzijde afgesloten door een bakstenen tuinmuur geritmeerd door lisenen en afgedekt met ezelsrug.

Aan de straat gelegen huis van zeven traveeën en één bouwlaag onder afgewolfd zadeldak (mechanische pannen, nok parallel aan de straat), minstens uit de eerste helft van de 19de eeuw. Witgepleisterde gevel op gepikte plint met rechthoekige vensters met T-ramen, arduinen dorpels en persiennes en deur in uitspringende zwartgeschilderde omlijsting met kroonlijstje. Entablement versierd met spiegelpanelen. Eenvoudige witgeschilderde achtergevel.

Bakstenen dwarsschuur van vijf traveeën onder zadeldak (pannen, nok parallel aan het woonhuis), in zandstenen gevelsteen boven poort gedateerd 1890. Voor- en achtergevel met twee steekboogpoorten, afgelijnd door getrapt baksteenfries. Sierlijk anker in geveltop van blinde rechter zijgevel.


Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 2000


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met molenaarswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45194 (Geraadpleegd op 12-05-2021)