erfgoedobject

Diephuis met traditionele kern

bouwkundig element
ID
4520
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4520

Juridische gevolgen

Beschrijving

Traditioneel diephuis op de hoek van Schrijnwerkersstraat en Wiegstraat, oorspronkelijk twee bouwlagen hoog met trapgevel, uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw. Vermoedelijk in de eerste helft van de 19de eeuw werd de ordonnantie aangepast, en een derde bouwlaag toegevoegd door het ophogen van de zijgevel en de onderste treden van de trapgevel. Maria Joanna Margaretha  Van Rompaey-De Buck (Antwerpen, 1807-Antwerpen, 1896), weduwe van de steenkoolkoopman Joannes Bernardus Van Rompaey (Boom, 1798-Antwerpen, 1863), liet het pand in 1871 in neoclassicistische stijl verbouwen. Daarvoor werden achtereenvolgens drie bouwaanvragen ingediend, de eerste begin februari door de architect Léonard Blomme voor de vandaag verdwenen, klassieke houten pui van haar winkel in weefsels. Eind maart volgde een tweede bouwaanvraag in eigen naam van de weduwe Van Rompaey-De Buck, voor de aanpassing van de trapgevel tot lijstgevel, met sloop van de geveltop. Deze telde toen zes, maar oorspronkelijk vermoedelijk negen treden met topstuk, en werd in de tweede geleding geopend door een drielicht met lager middenluik. De derde bouwaanvraag ingediend midden mei door de architect Henri Blomme, betrof het aanpassen van de zijgevel met een plint, kroonlijst en lekdrempels aan de verlaagde vensters.

De verbouwing Van Rompaey-De Buck behoort tot de zeldzame vroege privé-opdrachten van Léonard Blomme, wiens loopbaan in 1867 van start ging, en die van 1869 tot 1899 het ambt van provinciaal architect voor het arrondissement Mechelen bekleedde. Van zijn jongere broer Henri Blomme, is het de vroegst gekende zelfstandige realisatie. Tussen 1876 en 1906 bouwden beiden een succesvolle, gezamenlijke privé-praktijk uit. Tot hun belangrijkste realisaties behoren het Jongensweeshuis uit 1876-1881 in de Durletstraat, het Gemeentehuis van Borgerhout uit 1886-1889, en tijdens de jaren 1890 een reeks vastgoedprojecten voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in de wijk Zurenborg.

Hoekhuis van drie bij zes traveeën en drie bouwlagen onder een steil, afgesnuit zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen). De gecementeerde en beschilderde lijstgevels zijn mogelijk opgetrokken in bak- en zandsteenbouw, verankerd door smeedijzeren muurankers. Aangepaste rechthoekige bovenvensters met hardstenen lekdrempels, vroegere kruiskozijnen. Eenvoudige houten kroonlijst met tandlijst. Verbouwde winkelpui.


Auteurs: Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Diephuis met traditionele kern [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4520 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.