Semi-gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Nederzwalm-Hermelgem
Straat Biestmolenstraat
Locatie Biestmolenstraat 3, Zwalm (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwalm (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Zwalm (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-05-2000).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Semi-gesloten hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 25-11-1985.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve gelegen aan de splitsing van de Zwalm en de Peerdestokbeek. Erftoegang met ijzeren hek ten zuiden aan de straatzijde. Hoevegebouwen oorspronkelijk met gewitte gevels op gepikte plint onder zadeldak (pannen), restauratie aan de gang.

Ten westen, onderkelderde boerenwoning van zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (pannen), kern uit het eerste kwart van de 18de eeuw, vermoedelijk midden 19de eeuw vergroot aan achterzijde, zie bouwnaden, en hoger opgetrokken. Gewitte erfgevel onder getrapte daklijst. Rechthoekige benedenvensters en halfronde bovenvensters van vroegere graanzolder met arduinen dorpels. Rechthoekige deur op trap in omlijsting van rode en gesinterde baksteen met kroonlijstje. Vernieuwde zijpuntgevels, zuidelijke zijgevel nu met hergebruikte jaartalankers 1719. Gewitte achtergevel onder getrapte daklijst met rechthoekige muuropeningen met vernieuwd houtwerk. Ten zuiden naast het huis, rechthoekige doorritpoort.

Binnenin volledig gerestaureerd. Twee aaneensluitende overwelfde kelders onder zuidelijke travee. Bewaarde samengestelde balklaag, nu geschilderd. Vernieuwde vloeren met hergebruikte materialen. Rechts van deur, woonkamer van twee traveeën met versierde moerbalk en haardbalk gedateerd 1719, voorzien van vijf oude geprofileerde deurtjes naar aanpalende ruimten, kelder en zolder. Rechts aanpalende "beste kamer" met gepleisterd plafond en 19de-eeuwse schouw. Huidige keuken, links van voordeur, eveneens voorzien van versierde moerbalk.

Ten noorden, witgekalkte bakstenen dwarsschuur van zes traveeën onder overstekend zadeldak (pannen) met twee rechthoekige poorten.

Ten zuiden, dienstgebouw met stallen van zes traveeën onder zadeldak (pannen), gedateerd door middel van muurankers 1763 op de westelijke zijgevel. Verankerde, gewitte straatgevel met rechts gebogen, opgeklampt deurtje en ernaast een rechthoekige opgeklampte poort, door middel van een ijzerplaatje op de makelaar van de poort gedateerd 1761 en voorzien van Jezusmonogram IHS. Zijaandaken met vlechtingen. Eveneens opgeklampte poort in oostelijke zijpuntgevel.

Ten oosten, stallen met rechthoekige deuren met behouden ijzeren beslag, vensters en twee dakvensters.

Ten westen, later toegevoegd afzonderlijk bakhuis in vervallen toestand.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Biestmolenstraat

Biestmolenstraat (Zwalm)

is gerelateerd aan Afsluitingshaag van meidoorn

Biestmolenstraat 3 (Zwalm)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.