Pastorie Alle Heiligenparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Nederzwalm-Hermelgem
Straat Neerstraat
Locatie Neerstraat 4, Zwalm (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwalm (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Zwalm (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-05-2000).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Alle Heiligenparochie

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige pastorie, nu particuliere woning. Gebouwd naar ontwerp van architect J. De Bosschere (Heusden) van 1905-06, ter vervanging van de oude, verderop (nummer 27) gelegen pastorie. Voortuin afgesloten door vernieuwde bakstenen muur en ijzeren hek aan bakstenen pijlers.

Bakstenen dubbelhuis van twee bouwlagen onder pannen schilddak met op nok ijzeren windvaan met de letters NH, verwijzend naar de parochie. Rechts vooruitspringend risaliet van twee traveeën Gecementeerde plint met schijnvoegen. Getoogde vensters met arduinen dorpels en zandstenen negblokken en sluitsteen.

Rondboognis met Mariabeeldje boven aangebouwd houten portaal met leien dakje.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2000

Aanvullende informatie

Te Nederzwalm bestond reeds een omwalde lemen pastorie in 1625. Ze werd vervangen in het midden van de 17de eeuw. Na oorlogsschade werd ze herbouwd in 1717. Begin 20ste eeuw werd de huidige pastorie opgetrokken.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO002215, Pastorieën (J. Mertens, 2002).

Mertens, Joeri (01-10-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Neerstraat

Neerstraat (Zwalm)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.