erfgoedobject

Winkelhuis in neoclassicistische stijl

bouwkundig element
ID
4525
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4525

Juridische gevolgen

Beschrijving

Winkelhuis in neoclassicistische stijl naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1892, opgetrokken in het verlengde van het godshuis “Onse Vrouwen Convent”, waarvan het de toegang incorporeert. Opdrachtgever was graaf Florimond Joseph de Brouchoven de Bergeyck (Namen, 1839-Antwerpen, 1908), in 1869 gehuwd met zijn nicht Alix de Brouchoven de Bergeyck (Antwerpen, 1849-Beveren, 1880) die tien kinderen ter wereld bracht. Hij resideerde in een hotel op de Meir en het kasteel Cortewalle te Beveren, zetelde van 1884 tot zijn overlijden als katholiek senator voor de arrondissementen Sint-Niklaas en Dendermonde, en schonk de grond waarop de Nationale Basiliek van Koekelberg zou worden gebouwd. In 1887 had hij zes huisjes van het achterliggende godshuis met een verdieping verhoogd.

Florimond De Brouchoven de Bergeyck was aandeelhouder van de in 1886 opgerichte bouwmaatschappij "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises", die als doel had de woningbouw in Zurenborg te organiseren. Voor eigen rekening liet hij talrijke burger- en winkelhuizen bouwen in de wijk, waarvoor de architecten François Baeckelmans, Ernest Dieltiëns en Albert Arnou werden geëngageerd. Arnou, mede-aandeelhouder van de maatschappij, ontwierp voor de graaf neoclassicistische huizengroepen in de Kleinebeerstraat (1885), de Ramstraat (1888) en de Grotebeerstraat (1889) en het hoekhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl van Ramstraat en Grotebeerstraat (1889). Deze projecten behoren tot het vroege oeuvre van Arnou, die actief was vanaf zowat 1880 tot kort vóór de Eerste Wereldoorlog. Hij bouwde vele tientallen rijwoningen in de 19de-eeuwse gordel van Antwerpen, waarvan een ruim aandeel in Zurenborg.

Rijwoning van twee traveeën en vier bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel rustte oorspronkelijk op een klassieke houten winkelpui met een zijportaal, de toegang tot het godshuis, pilasters en een entablement. Geleed door een balkon en cordonvormende lekdrempels, is de bovenbouw opgebouwd uit horizontale registers, gemarkeerd door hoekpilasters en entablementen. De entresol onderscheidt zich door schijnvoegen en rondboogvensters in een vlakke omlijsting op imposten. Een gevelbreed, balkon met postamenten en stafwerkconsoles, centraal uitgebogen op een klokvormige basis, markeert de hoofdverdieping; de gegolfde, smeedijzeren borstwering is verwijderd. Verder registers van rechthoekige bovenvensters geritmeerd door pilasters met lijstkapiteel. Een klassiek hoofdgestel met een houten kroonlijst, tandlijst en stafwerkconsoles op de hoeken, vormt de gevelbeëindiging. Verbouwde pui.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1892#296.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Winkelhuis in neoclassicistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4525 (Geraadpleegd op )