Roborsthoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Roborst
Straat Borstekouterstraat
Locatie Borstekouterstraat 43, Zwalm (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwalm (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Zwalm (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-05-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Roborsthoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Roborst met kasteeldomein

Deze bescherming is geldig sinds 19-11-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Thans café-restaurant zogenaamd "Roborsthoeve". Voormalige hoeve van het semi-gesloten type met U-vormige opstelling; oude kern met grotendeels aangepaste dienstgebouwen uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Ten zuidoosten, aan de straat gelegen gerenoveerd woonhuis van acht traveeën onder overstekend zadeldak (pannen) tussen zijtrapgevels, uit de 18de eeuw. Op rechter zijtrapgevel door middel van muurankers gedateerd 1713. Witgeschilderde bakstenen gevels op gepikte plinten. Licht getoogde vensters met kleine roedeverdeling, arduinen lekdrempels en luiken. Getoogde deur in vlakke arduinen omlijsting. Dakoverstek op uitgewerkte houten modillons. Bouwnaad en sporen van muurvlechtingen in rechter zijgevel wijzen op uitbreiding van het oude woonhuis.

Binnenin. Bewaarde samengestelde balklaag, in gelagkamer rechts van voordeur met versierde en gedateerde moerbalk van 1713. Vloer bedekt met driekleurige cementtegels met geometrisch patroon van circa 1900.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Borstekouterstraat

Borstekouterstraat (Zwalm)

maakt deel uit van Dorpskom Roborst met kasteeldomein

Borstekouterstraat, Fonteinstraat, Huttegemstraat, Machelgemstraat (Zwalm)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.