Semi-gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Roborst
Straat Borstekouterstraat
Locatie Borstekouterstraat 55, Zwalm (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwalm (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Zwalm (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-05-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Roborst met kasteeldomein

Deze bescherming is geldig sinds 19-11-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Achterin, ten noorden van de kerk ingeplante hoeve met erachter de lager gelegen Waterkersgracht; bereikbaar via gekasseide oprit. Semi-gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken (pannen) voorzien van roodgeschilderd houtwerk, gegroepeerd rondom een verharde en gekasseide binnenplaats met nu beplante vroegere mestvaalt.

Ten noorden, boerenhuis met oude kern, doch grotendeels aangepast. Op het zuiden gerichte erfgevel met geel bakstenen parement aangebracht circa 1945 en vernieuwde muuropeningen. Verhoogde begane grond met rechthoekige deur op trap met voormalig bekronend niskapelletje. Kelder onder westelijke travee. Resterende jaarankers 61 op rechter zijgevel, vermoedelijk nog uit de 16de eeuw. Laadluik en hijsanker voor graanzolder.

Midden tegen achtergevel, haaks onderkelderd aanbouwsel met keuken onder zadeldak (pannen), toegevoegd in het vierde kwart van de 19de eeuw.

Ten oosten, bakstenen dwarsschuur onder zadeldak (pannen); naar verluidt overgebracht uit Elst. Centrale rechthoekige doorijpoorten met opgeklampte vleugelpoorten. Aan de oostzijde afdak op houten pijlers. Oorspronkelijk gebint, met ingekerfde inscripties, onder meer namen en jaartallen 1796, 1815, 1856.

Ten westen, bakstenen dienstgebouw met drie licht getoogde staldeuren van veulen- en paardenstallen bekroond door oculi. Ter hoogte van de eerste deur, dakvenster met laadluik voor hooizolder.

Ten zuiden, vervallen dienstgebouw met rechthoekige inrijpoort, uit midden 19de eeuw.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Borstekouterstraat

Borstekouterstraat (Zwalm)

maakt deel uit van Dorpskom Roborst met kasteeldomein

Borstekouterstraat, Fonteinstraat, Huttegemstraat, Machelgemstraat (Zwalm)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.