Dienstgebouw Kasteel van Roborst

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Roborst
Straat Borstekouterstraat
Locatie Borstekouterstraat 56, Zwalm (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwalm (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Zwalm (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-05-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Oud gemeentehuis van Roborst en café

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Roborst met kasteeldomein

Deze bescherming is geldig sinds 19-11-1996.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Kasteel van Roborst

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Kasteeldomein van Roborst: dienstgebouwen

Deze bescherming is geldig sinds 19-11-1996.

Beknopte karakterisering

Typologiebijgebouwen
Datering18de eeuw, vóór WO I

Beschrijving

Voormalig dienstgebouw van het kasteel van Roborst, gebruikt als gemeentehuis en café Oud Gemeentehuis, later genaamd Het Kasteelhof. Oorspronkelijk éénlaags huis, vermoedelijk vervangen door huidig gebouw circa 1907, later beraapt en voorzien van huidige gerestaureerde gevelordonnantie; bewaarde 18de-eeuwse kern. Gelegen rechts van de toegang tot het kasteeldomein.

Deels onderkelderd breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (kunstleien) voorheen met vorstkam. Beraapte en grijs geschilderde gevel met rechthoekige omlijste vensters en twee deuren met ijzeren lateien, op de begane grond zijn de gecementeerde deur- en vensteromlijstingen voorzien van een sluitsteen en zijn de rood-witgeschilderde luiken versierd met bloemvormige lichtopeningen. Nog voorzien van ijzeren ring voor leidsels van paarden links van de vroegere cafédeur. Beraapte en blinde zijgevel in de Machelgemstraat.

  • DE NOYETTE G. & HOEBEKE M. 1994: Dorpsbeelden uit het verleden, Zwalm, Nazareth, 29.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2000

Relaties

maakt deel uit van Kasteeldomein van Roborst

Borstekouterstraat 58, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.