erfgoedobject

Dienstgebouw Kasteel van Roborst

bouwkundig element
ID
45264
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45264

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig dienstgebouw van het kasteel van Roborst, gebruikt als gemeentehuis en café Oud Gemeentehuis, later genaamd Het Kasteelhof. Oorspronkelijk éénlaags huis, vermoedelijk vervangen door huidig gebouw circa 1907, later beraapt en voorzien van huidige gerestaureerde gevelordonnantie; bewaarde 18de-eeuwse kern. Gelegen rechts van de toegang tot het kasteeldomein.

Deels onderkelderd breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (kunstleien) voorheen met vorstkam. Beraapte en grijs geschilderde gevel met rechthoekige omlijste vensters en twee deuren met ijzeren lateien, op de begane grond zijn de gecementeerde deur- en vensteromlijstingen voorzien van een sluitsteen en zijn de rood-witgeschilderde luiken versierd met bloemvormige lichtopeningen. Nog voorzien van ijzeren ring voor leidsels van paarden links van de vroegere cafédeur. Beraapte en blinde zijgevel in de Machelgemstraat.

  • DE NOYETTE G. & HOEBEKE M. 1994: Dorpsbeelden uit het verleden, Zwalm, Nazareth, 29.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 2000


Relaties

  • Is deel van
    Kasteeldomein van Roborst


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dienstgebouw Kasteel van Roborst [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45264 (Geraadpleegd op 16-05-2021)