erfgoedobject

Goed Ten Daele

bouwkundig element
ID
45278
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45278

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zetel van vroegere heerlijkheid toebehorend aan het graafschap van Egmont van Zottegem. Semi-gesloten hoeve vermoedelijk in kern uit de 16de eeuw, doch grotendeels uit eind 18de eeuw. Witgeschilderde bakstenen gebouwen op gepikte plinten onder pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom gekasseide en begraasde binnenplaats, toegankelijk via hek tussen woonhuis en schuur-wagenhuis.

Ten noordwesten, boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak (pannen) met klokkenstoel, gedateerd door middel van geschilderde jaartal 1793 boven de deur aan de erfzijde. Geschilderde naar het zuidoosten gerichte erfgevel op gecementeerde plint met vernieuwde rechthoekige vensters en deuren, laatst genoemde in deels bewaarde omlijsting van gesinterde baksteen en voorafgegaan door dubbele steektrap. Dakoverstek op houten consoles. Twee aaneensluitende met tongewelf overwelfde kelders onder noordelijke travee toegankelijk via buitendeurtje. Gelijkaardige achtergevel, huidige voorgevel. Ten noorden in het verlengde van het boerenhuis, bakoven en waterput onder lessenaarsdak.

Ten noordoosten en ten zuidoosten, stallen met licht getoogde deuren, en in laatst genoemde twee klimmende dakvensters met laadluiken. Dakoverstek rustend op gesculpteerde consoles.

Ten zuidwesten, dwarsschuur met twee rechthoekige inrijpoorten in geschilderde gevel onder tandlijsten.

Ten oosten van de hoeve, beboomde en begraasde motteheuvel van het voormalige kasteel.


Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 2000


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Roborst met kasteeldomein

 • Is deel van
  Machelgemstraat

 • Omvat
  Boerentopiary van twee geschoren buxussen

 • Omvat
  Lindeprieel


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Goed Ten Daele [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45278 (Geraadpleegd op 13-06-2021)