Goed Ten Daele

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Roborst
Straat Machelgemstraat
Locatie Machelgemstraat 1, Zwalm (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwalm (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Zwalm (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-05-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Goed Ten Daele, semi-gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Roborst met kasteeldomein

Deze bescherming is geldig sinds 19-11-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zetel van vroegere heerlijkheid toebehorend aan het graafschap van Egmont van Zottegem. Semi-gesloten hoeve vermoedelijk in kern uit de 16de eeuw, doch grotendeels uit eind 18de eeuw. Witgeschilderde bakstenen gebouwen op gepikte plinten onder pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom gekasseide en begraasde binnenplaats, toegankelijk via hek tussen woonhuis en schuur-wagenhuis.

Ten noordwesten, boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak (pannen) met klokkenstoel, gedateerd door middel van geschilderde jaartal 1793 boven de deur aan de erfzijde. Geschilderde naar het zuidoosten gerichte erfgevel op gecementeerde plint met vernieuwde rechthoekige vensters en deuren, laatst genoemde in deels bewaarde omlijsting van gesinterde baksteen en voorafgegaan door dubbele steektrap. Dakoverstek op houten consoles. Twee aaneensluitende met tongewelf overwelfde kelders onder noordelijke travee toegankelijk via buitendeurtje. Gelijkaardige achtergevel, huidige voorgevel. Ten noorden in het verlengde van het boerenhuis, bakoven en waterput onder lessenaarsdak.

Ten noordoosten en ten zuidoosten, stallen met licht getoogde deuren, en in laatst genoemde twee klimmende dakvensters met laadluiken. Dakoverstek rustend op gesculpteerde consoles.

Ten zuidwesten, dwarsschuur met twee rechthoekige inrijpoorten in geschilderde gevel onder tandlijsten.

Ten oosten van de hoeve, beboomde en begraasde motteheuvel van het voormalige kasteel.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2000

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Roborst met kasteeldomein

Borstekouterstraat, Fonteinstraat, Huttegemstraat, Machelgemstraat (Zwalm)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Machelgemstraat

Machelgemstraat (Zwalm)

omvat Boerentopiary van twee geschoren buxussen

Machelgemstraat 1 (Zwalm)

omvat Lindeprieel als zomerhuis

Machelgemstraat 1 (Zwalm)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.