Sint-Blasiushof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Kasteel Van den Broecke; Huis van den heer Burgemeester
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Sint-Blasius-Boekel
Straat Boekelbaan
Locatie Boekelbaan 114A-D, Zwalm (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwalm (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Zwalm (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-05-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Blasiushof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Volgens oude prentbriefkaarten "Kasteel Van den Broecke" en "Huis van den heer Burgemeester".

Gelegen tegenover de kerk, in de 18de eeuw opgetekend als gesloten hoeve, in 1839 verbouwd met U-vormige aanleg en met voortuin afgesloten door ijzeren voetgangershekken en inrijhek aan bakstenen pijlers met bolbekroning. De hekken en middelste pijlers zijn vervangen. Nu, door sloop van stallen bij de verbreding en rechttrekking van de Boekelbaan in 1973, L-vormige aanleg. Zowel huis als resterende stallen ten noorden omgebouwd tot twee woningen.

Ten westen: woonhuis, oorspronkelijk van zeven traveeën en één bouwlaag onder een afgewolfd schilddak (pannen), op zijgevel gedateerd in jaartalankers 1839. Circa 1920 toevoeging van bovenverdieping boven vijf middentraveeën en in 1953 aanpassing van de voorgevel met nieuw parement van rode baksteen. Nu onderkelderd huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) met zijaanbouwsels van één travee en één bouwlaag. Lijstgevel met rechthoekige vensters in imitatiezandstenen omlijsting en centrale rechthoekige deur met behouden houtwerk in arduinen omlijsting met kroonlijst, restant van het 19de-eeuwse boerenhuis. Beraapte achtergevel met hoge rechthoekige vensters in vlakke witgepleisterde omlijsting en middenin laag korfboogdeurtje in zandstenen omlijsting, misschien restant van het oudere huis.

  • Munkzwalm, Gemeentearchief Sint-Blasius-Boekel, 1.778.511, Bouwvergunningen.
  • DE NOYETTE G. - HOEBEKE M., Dorpsbeelden uit het verleden, Zwalm, Nazareth, 1994, p. 58.
  • VAN NUFFEL F. - VAN NUFFEL A., Groot-Zwalm in oude foto's, Eeklo, 1992, p. 11.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Boekelbaan

Boekelbaan (Zwalm)

is gerelateerd aan Kaphaag van es met ingeplante afsluitingshaag van meidoorn

Rijkekleie 1-3 (Zwalm)

is gerelateerd aan Paardenkastanje bij Sint-Blasiushof

Boekelbaan 114 (Zwalm)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.