erfgoedobject

Watermolen Moldergemmolen

bouwkundig element
ID
45338
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45338

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige korenwatermolen gelegen op de Boekel- of Moldergembeek, grens met Sint-Maria-Horebeke. Eerste vermelding in cartularium van de abdij van Ename van 1229. Na de Franse Revolutie verkocht aan J.B. Vanderhaegen. In 1866 vergunning aan mulder P.L. Ghys voor het plaatsen van een stoommachine voor de korenmolen. In 1949 plaatsing van een elektrische cilindermolen. Molenactiviteiten stopgezet in 1968. In de daaropvolgende jaren in gebruik als jeugdheem, horecazaak, antiekzaak en restaurant Mechelse Koekoek.

Bewaard houten sluiswerk met trapsgewijze afgewerkte strekdam. Watermolen met groot ijzeren bovenslagrad.

Bakstenen molengebouw met rechthoekige en licht getoogde vensters, onder meer met ijzeren roedeverdeling, met dorpels van natuursteen en beton onder zadeldak (kunstleien en pannen), aan weerszij uitgebreid in het laatste kwart van de 19de eeuw, zie de duidelijk zichtbare bouwnaden aan de waterkant.

Interieur: Kelders. Maalvloer met plavuizen van Doornikse steen, op een in de watergevel ingemetselde arduinen steen gedateerd 1318, vermoedelijk later ingebracht. Asput met bakstenen ringmuur met hardstenen dekstenen afgedekt door een houten deksel. Spoorwiel met houten kamraderen, vier sterrewielen en handwieltjes; twee meelbakken. Steenbed erboven ondersteund door vier gietijzeren kolommen rustend op de ringmuur rond de asput. Op de steenzolder met oud dakgebint met gebogen spantbenen en houten verbindingen, zijn nog drie van de vier steenkoppels van kunststeen aanwezig met graanbakken en schoenen of slagbakken, en een graankuiser. Twee galgen, één vijs met hoepels. Twee sleepluiwerken met riem en drukrol.

  • Rijksarchief Gent, Provinciaal Archief, 1851-1870, nummer 1550, nummer 1579.
  • BAUTERS P. & BUYSSE R. 1980: De Oostvlaamse watermolens, inventaris 1980, in Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, Bijdragen Nieuwe Reeks - nummer 11, Gent, 152-155.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 2000


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Watermolen Moldergemmolen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45338 (Geraadpleegd op 18-05-2021)