Watermolen Moldergemmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Sint-Denijs-Boekel
Straat Molenberg
Locatie Molenberg 12A, Zwalm (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwalm (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Zwalm (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-05-2000).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed "Moldergemmolen", korenwatermolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Watermolen Moldergemmolen

Deze bescherming is geldig sinds 17-02-1994.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Watermolen Moldergemmolen met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-02-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige korenwatermolen gelegen op de Boekel- of Moldergembeek, grens met Sint-Maria-Horebeke. Eerste vermelding in cartularium van de abdij van Ename van 1229. Na de Franse Revolutie verkocht aan J.B. Vanderhaegen. In 1866 vergunning aan mulder P.L. Ghys voor het plaatsen van een stoommachine voor de korenmolen. In 1949 plaatsing van een elektrische cilindermolen. Molenactiviteiten stopgezet in 1968. In de daaropvolgende jaren in gebruik als jeugdheem, horecazaak, antiekzaak en restaurant Mechelse Koekoek.

Bewaard houten sluiswerk met trapsgewijze afgewerkte strekdam. Watermolen met groot ijzeren bovenslagrad.

Bakstenen molengebouw met rechthoekige en licht getoogde vensters, onder meer met ijzeren roedeverdeling, met dorpels van natuursteen en beton onder zadeldak (kunstleien en pannen), aan weerszij uitgebreid in het laatste kwart van de 19de eeuw, zie de duidelijk zichtbare bouwnaden aan de waterkant.

Interieur: Kelders. Maalvloer met plavuizen van Doornikse steen, op een in de watergevel ingemetselde arduinen steen gedateerd 1318, vermoedelijk later ingebracht. Asput met bakstenen ringmuur met hardstenen dekstenen afgedekt door een houten deksel. Spoorwiel met houten kamraderen, vier sterrewielen en handwieltjes; twee meelbakken. Steenbed erboven ondersteund door vier gietijzeren kolommen rustend op de ringmuur rond de asput. Op de steenzolder met oud dakgebint met gebogen spantbenen en houten verbindingen, zijn nog drie van de vier steenkoppels van kunststeen aanwezig met graanbakken en schoenen of slagbakken, en een graankuiser. Twee galgen, één vijs met hoepels. Twee sleepluiwerken met riem en drukrol.

  • Rijksarchief Gent, Provinciaal Archief, 1851-1870, nummer 1550, nummer 1579.
  • BAUTERS P. & BUYSSE R. 1980: De Oostvlaamse watermolens, inventaris 1980, in Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, Bijdragen Nieuwe Reeks - nummer 11, Gent, 152-155.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Molenberg

Molenberg (Zwalm)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.