Teksten van Neoclassicistisch winkelhuis

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4536

Neoclassicistisch winkelhuis ()

Neoclassicistisch winkelhuis naar een ontwerp door de architect Heliodore Leclef uit 1860. Opdrachtgever was juffrouw Habeck, die in 1865 door Leclef nog een burgerhuis liet bouwen in de Molenstraat.

Het winkelhuis Habeck is representatief voor het rijpe, klassiek geïnspireerde oeuvre van de architect, die een succesvolle loopbaan ontplooide in dienst van de hogere burgerij. Tot zijn gekende realisaties in Antwerpen, opklimmend tot het midden van de 19de eeuw, behoren tal van winkel-, burger- en herenhuizen in neoclassicistische stijl, met invloed van achtereenvolgens de Louis-Philippe- en de second-empirestijl tijdens de jaren 1850 en 1860. Het belangrijkste ontwerp uit zijn late carrière is het Onze-Lieve-Vrouwecollege van de paters jezuïeten uit 1871 aan de Frankrijklei. In deze periode bouwde hij meerdere statige hotels op de Leien en rond het Stadspark, alleen of in samenwerking met zijn zoon Edmond Leclef, die mee het beeld van deze belangrijke 19de-eeuwse stadsuitbreiding bepalen.

Met een gevelbreedte van twee traveeën omvat de rijwoning drie bouwlagen, onder een later toegevoegde pseudo-mansarde met dakkapellen. De bepleisterden en beschilderde lijstgevel rustte oorspronkelijk op een klassieke houten winkelpui met middenportaal en smeedijzeren waaiers in de boogvelden. Registers van rechthoekige bovenvensters in verkleinende ordonnantie, met geprofileerde dagkanten en individuele lekdrempels, achtereenvolgens op voluutconsoles en onderdorpels; gietijzeren parapetten. Een klassiek hoofdgestel met vernieuwde kroonlijst vormt de gevelbeëindiging. Verbouwde pui.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1860#33.

Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Neoclassicistisch winkelhuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/281113 (geraadpleegd op ).


Lijstgeveltje ()

Bepleisterd lijstgeveltje van twee traveeën en drie bouwlagen; pseudomansardedak met twee toegevoegde dakkapellen. Bouwaanvraag van 1860 naar ontwerp van architect Heliodore Leclef. Rechthoekige bovenvensters met beschermende ijzeren leuninkjes en lekdrempels; laatstgenoemde op de tweede bouwlaag ondersteund door gegroefde consooltjes. Gemoderniseerde pui.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers D2, 1860, Modern Archief 20.111/1, dossier 33.

Bron: GOOSSENS M. & PLOMTEUX G. met medewerking van LINTERS A., STEYAERT R., ILLEGEMS P. & DE BARSÉE L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3na, Brussel - Gent.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Goossens, Miek
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Neoclassicistisch winkelhuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4536 (geraadpleegd op ).