erfgoedobject

Winkelhuis in Louis-Philippestijl

bouwkundig element
ID
4543
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4543

Juridische gevolgen

Beschrijving

Winkelhuis in Louis-Philippestijl volgens de bouwaanvraag uit 1861 opgetrokken in opdracht van de heer J.F.L. De Vos. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden. Het pand huisvestte van bij de bouw de winkel in confectiekleding "Huis De Vos-Joris", een zaak opgericht omstreeks 1845 die adverteerde als "Depot van Parys, voor de schoonste en beste nieuwigheden."

Met een gevelbreedte van zes traveeën omvat de ondiepe rijwoning drie bouwlagen onder een zadeldak. De bepleisterde en beschilderde lijstgevel rustte oorspronkelijk op een klassieke houten winkelpui in de eerste vier traveeën, met een rondboogportaal en -venster in de laatste twee. Horizontaal geleed door de puilijst en cordonvormende lekdrempels, en volkomen symmetrisch van opzet, wordt de bovenbouw geritmeerd door kolossale pilasters met ingediepte schacht en rankwermedaillons. Een twee traveeën breed risaliet legt de klemtoon op de middenas, gemarkeerd door een driehoekig fronton en een balkon met doorgetrokken geajoureerde borstwering tussen postamenten, waarvan de voluutconsoles zijn verwijderd. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rondboogvensters in geriemde omlijsting met sluitsteen en geajoureerde borstwering op de eerste verdieping, en schouderboogvensters in vlakke omlijsting met geprofileerde dagkanten en bewerkte zwikken op de tweede verdieping. Een klassiek hoofdgestel met een gelede architraaf, casementen in de fries, en een gekorniste houten kroonlijst met tandlijst op bewerkte voluutconsoles, gekoppeld ter hoogte van de pilasters, vormt de gevelbeëindiging. De volledig verbouwde pui loopt door over het aanpalende nummer 28.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1861#61.

Auteurs: Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Winkelhuis in Louis-Philippestijl [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4543 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.