Winkelhuis in Louis-Philippestijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Sint-Katelijnevest
Locatie Sint-Katelijnevest 26, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Winkelhuis in Louis-Philippestijl

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Winkelhuis in Louis-Philippestijl

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Winkelhuis in Louis-Philippestijl volgens de bouwaanvraag uit 1861 opgetrokken in opdracht van de heer J.F.L. Devos. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden.

Met een gevelbreedte van zes traveeën omvat de ondiepe rijwoning drie bouwlagen onder een zadeldak. De bepleisterde en beschilderde lijstgevel rustte oorspronkelijk op een klassieke houten winkelpui in de eerste vier traveeën, met een rondboogportaal en -venster in de laatste twee. Horizontaal geleed door de puilijst en cordonvormende lekdrempels, en volkomen symmetrisch van opzet, wordt de bovenbouw geritmeerd door kolossale pilasters met ingediepte schacht en rankwermedaillons. Een twee traveeën breed risaliet legt de klemtoon op de middenas, gemarkeerd door een driehoekig fronton en een balkon met doorgetrokken geajoureerde borstwering tussen postamenten, waarvan de voluutconsoles zijn verwijderd. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rondboogvensters in geriemde omlijsting met sluitsteen en geajoureerde borstwering op de eerste verdieping, en schouderboogvensters in vlakke omlijsting met geprofileerde dagkanten en bewerkte zwikken op de tweede verdieping. Een klassiek hoofdgestel met een gelede architraaf, casementen in de fries, en een gekorniste houten kroonlijst met tandlijst op bewerkte voluutconsoles, gekoppeld ter hoogte van de pilasters, vormt de gevelbeëindiging. De volledig verbouwde pui loopt door over het aanpalende nummer 28.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1861#61.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Sint-Katelijnevest

Sint-Katelijnevest (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.