Stadspomp

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oudenburg
Deelgemeente Oudenburg
Straat Marktplein
Locatie Marktplein zonder nummer, Oudenburg (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenburg (adrescontroles: 22-02-2008 - 22-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenburg (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Stadspomp

Deze bescherming is geldig sinds 06-09-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadspomp

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Stadspomp (Beschermd als Monument bij M.B. van 6/09/02), opgericht op het Marktplein in 1861, ter vervanging van een oudere pomp waarvan de huidige schandpaal deel uitmaakte. In 1859 beslist de gemeenteraad van Oudenburg om een nieuwe stadspomp op te richten op de Markt. Deze beslissing kadert in de negentiende-eeuwse visie op hygiëne en volksgezondheid. Een jaar eerder ontving de gemeente een omzendbrief zowel van de Minister als van de gouverneur, waarbij subsidies werden beloofd voor sanering van de openbare ruimte. Naast het construeren van de pomp worden ook werken aan een aantal straten uitgevoerd met hetzelfde doel. De pomp wordt in 1988 gerestaureerd na stormschade en bij de heraanleg van het Marktplein in 1999 krijgt ze haar huidige plaats aan de rand van het Marktplein, aan het zuidelijk deel van de Marktstraat.

Arduinen stadspomp bestaande uit vijfzijdige pomp met daarvoor een laag rond waterbekken, geplaatst tegen een plaatvormige structuur met rijke neorenaissancistische ornamentiek aan voor- en achterzijde, zie rond fronton met tandlijst, hoekpilasters met een op de Ionische orde geïnspireerd kapiteel, bloemenslingers, leeuwenkopjes en cartouches met opschriften. Centraal rechthoekige cartouche met oren "S.P.Q.O." (Senatus Populusque Odenburgensis), in het entablement boven de pilasters de vermelding van de datum van oprichting "Anno" (links) "1861" (rechts).

  • MEULEMEESTER J.L., De marktpomp in Oudenburg, in Monumenten en Landschappen, Binnenkrant, VII, 1988, nr. 6, p. 10-11.
  • MEULEMEESTER J.L., Een achttiende-eeuwse renovatie van de Oudenburgse schandpaal, in Ons Heem, XLVII, 1993, p. 156-159.
  • MEULEMEESTER J.L., De zogenaamde schandpaal van Oudenburg. Enkele kleine aanvullingen, in Brugs Ommeland, 2000, p. 158-164.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Struyf J. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oudenburg, Deelgemeenten Ettelgem, Roksem, Westkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL1, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Marktplein

Marktplein (Oudenburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.