erfgoedobject

Stadspomp

bouwkundig element
ID
45581
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45581

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Stadspomp
    Deze bescherming is geldig sinds 06-09-2002

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadspomp
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Stadspomp (Beschermd als Monument bij M.B. van 6/09/02), opgericht op het Marktplein in 1861, ter vervanging van een oudere pomp waarvan de huidige schandpaal deel uitmaakte. In 1859 beslist de gemeenteraad van Oudenburg om een nieuwe stadspomp op te richten op de Markt. Deze beslissing kadert in de negentiende-eeuwse visie op hygiëne en volksgezondheid. Een jaar eerder ontving de gemeente een omzendbrief zowel van de Minister als van de gouverneur, waarbij subsidies werden beloofd voor sanering van de openbare ruimte. Naast het construeren van de pomp worden ook werken aan een aantal straten uitgevoerd met hetzelfde doel. De pomp wordt in 1988 gerestaureerd na stormschade en bij de heraanleg van het Marktplein in 1999 krijgt ze haar huidige plaats aan de rand van het Marktplein, aan het zuidelijk deel van de Marktstraat.

Arduinen stadspomp bestaande uit vijfzijdige pomp met daarvoor een laag rond waterbekken, geplaatst tegen een plaatvormige structuur met rijke neorenaissancistische ornamentiek aan voor- en achterzijde, zie rond fronton met tandlijst, hoekpilasters met een op de Ionische orde geïnspireerd kapiteel, bloemenslingers, leeuwenkopjes en cartouches met opschriften. Centraal rechthoekige cartouche met oren "S.P.Q.O." (Senatus Populusque Odenburgensis), in het entablement boven de pilasters de vermelding van de datum van oprichting "Anno" (links) "1861" (rechts).

  • MEULEMEESTER J.L., De marktpomp in Oudenburg, in Monumenten en Landschappen, Binnenkrant, VII, 1988, nr. 6, p. 10-11.
  • MEULEMEESTER J.L., Een achttiende-eeuwse renovatie van de Oudenburgse schandpaal, in Ons Heem, XLVII, 1993, p. 156-159.
  • MEULEMEESTER J.L., De zogenaamde schandpaal van Oudenburg. Enkele kleine aanvullingen, in Brugs Ommeland, 2000, p. 158-164.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Struyf J. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oudenburg, Deelgemeenten Ettelgem, Roksem, Westkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL1, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  : 2003


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadspomp [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45581 (Geraadpleegd op 26-02-2021)