erfgoedobject

Burgerhuis in Louis-Philippestijl

bouwkundig element
ID: 4565   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4565

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in Louis-Philippestijl gebouwd in opdracht van Charles Van Grimbergen, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1857.

Het hotel Van Grimbergen behoort tot het relatief vroege oeuvre van Lievin Van Opstal, die actief was van midden jaren 1840 tot kort voor 1900. Op het hoogtepunt van zijn succesvolle loopbaan realiseerde de architect alleen al in de jaren 1870 meer dan honderd woningen in Antwerpen, gaande van klassieke burgerhuizen tot de meest prestigieuze herenwoningen voor het patriciaat, met een grote concentratie op de verkavelde voormalige krijgsgronden van de Leien en rond het Stadspark. Vanaf 1880 liep zijn praktijk samen met die van zijn zoon en opvolger Edouard Van Opstal.

Rijwoning met enkelhuisopstand van drie traveeën, een souterrain en drie bouwlagen onder een schilddak (nok loodrecht op de straat, pannen). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel rust op een hoge, geprofileerde plint uit blauwe hardsteen. Horizontaal geleed door de puilijst, beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema. De begane grond is geblokt, de bovenbouw wordt per register gemarkeerde door hoekpilasters. De compositie legt de klemtoon op de middenas, op de bel-etage geaccentueerd door een gebogen waterlijst met gestrekte uiteinden en topstuk, en een balkon met balustrade, beide op bewerkte voluutconsoles. Op de begane grond flankeren rechthoekige vensters met geprofileerde dagkanten en doorgetrokken lekdrempels boven souterrainopeningen, de rondbogige koetspoort in een geprofileerde hardstenen omlijsting. De bel-etage onderscheidt zich door rondboogvensters en een doorgetrokken balustrade, de zijvensters in een vlakke omlijsting met oren, het middenvenster verder gemarkeerd door pilasters, een voluutsleutel en spiraalranken. Op de lagere tweede verdieping, rechthoekige vensters in een vlakke omlijsting met oren en in de zijtraveeën balustrades. Een klassiek hoofdgestel met een houten kroonlijst en tandlijst, gekornist op bewerkte voluutconsoles vormt de gevelbeëindiging. De houten vleugeldeur met paneelwerk, geringde leeuwenkoppen en een radiale ijzeren waaier, het vensterschrijnwerk, de smeedijzeren souterraintralies en de gietijzeren voetschraper zijn bewaard.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1857#490.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in Louis-Philippestijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4565 (Geraadpleegd op 04-06-2020)