erfgoedobject

Burgerhuis in Louis-Philippestijl

bouwkundig element
ID
4566
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4566

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in Louis-Philippestijl volgens de bouwaanvraag uit 1856 opgetrokken in opdracht van Joanna Elisabeth Wauters-Verel, weduwe van Jan Frans Wauters. Uit het bouwdossier vallen de ontwerper noch aannemer af te leiden. Jan Frans en Joanna Elisabeth Wauters-Verel waren de ouders van de kunstschilder Constant Wauters (Antwerpen, 1826-Napels, 1853), voor wie in 1856 op initiatief van zijn kunstbroeders een epitaaf werd onthuld in de Sint-Andrieskerk. Het  ontwerp was van de latere stadsbouwmeester Pieter Dens, met een geschilderd portret door Jozef Lies (Antwerpen, 1821-Antwerpen, 1865). Wellicht kan daarom ook het ontwerp van de woning Wauters-Verel aan Dens worden toegeschreven.

Rijwoning met enkelhuisopstand van drie traveeën, een souterrain en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen). De lijstgevel, oorspronkelijk bepleisterd en beschilderd, later gecementeerd met verlies van het stucdecor, rust op een hoge, bewerkte en geprofileerde plint uit blauwe hardsteen. Horizontaal geleed door de puilijst en cordonvormende lekdrempels, legt de compositie de klemtoon op het middenrisaliet met rechthoekige spaarvelden. Dit laatste wordt op de bel-etage gemarkeerd door een balkon met geajoureerde borstwering op uitgelengde, bewerkte voluutconsoles, en een portiekstructuur van Korinthische zuilen met rolwerk op de basis, die een hoofdgestel met bewerkte fries dragen. De opstand beantwoordt aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van oorspronkelijk rondboogopeningen op de begane grond en rechthoekige bovenvensters, op de bel-etage met ijzeren borstweringen in de zijtraveeën. Het rijke stucdecor bestond uit paneelwerk en pilasters, geprofileerde dagkanten, vlakke of geriemde vensteromlijsting, cartouche- of rolwerksleutels op de bovenverdiepingen. Verder toont het gevelontwerp jaloeziekapjes op beide bovenverdiepingen, en in de topgeleding een centraal balkon met postamenten en ijzeren borstwering tussen geajoureerde borstweringen. Van het oorspronkelijk klassieke hoofdgestel met in de fries casementen en ter hoogte van het middenrisaliet een voluut- en palmetfronton, rest enkel de houten kroonlijst met klossen, in het middenrisaliet gekornist op een tandlijst en bewerkte voluutconsoles.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1856#396.
  • S.N. 1857: Gedenkteeken van den kunstschilder Constant Wauters, De Vlaamsche School 3, 73-74. [online]

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis in Louis-Philippestijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4566 (Geraadpleegd op )