Burgerhuis in Louis-Philippestijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Sint-Paulusstraat
Locatie Sint-Paulusstraat 4, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Burgerhuis in Louis-Philippestijl volgens de bouwaanvraag uit 1859 opgetrokken in opdracht van de kerkfabriek van de Sint-Paulusparochie. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden.

Rijwoning met dubbelhuisopstand op een L-vormige plattegrond, vijf traveeën breed, een souterrain, drie bouwlagen en een mezzanine hoog, onder een complex schilddak (nok parallel aan de straat, leien). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel rust op een hoge, met spaarvelden en metopen bewerkte plint uit blauwe hardsteen. Horizontaal geleed door cordonvormende lekdrempels, legt de compositie de klemtoon op de middenas met het inkomportaal. Deze wordt op de eerste verdieping gemarkeerd door een balkon met bewerkte voluutconsoles en een ijzeren borstwering. Het middenvenster van de tweede verdieping is verrijkt met een gebogen waterlijst en sluitsteen, rankwerkneuten en een bewerkte borstwering. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van getoogde muuropeningen, op de begane grond en de twee bovenverdiepingen voorzien van ijzeren leuningen, en vlakke omlijstingen tot op imposthoogte. Begane grond en eerste verdiepingen onderscheiden zich per travee door getoogde spaarvelden met sleutel, eveneens tot op imposthoogte. De mezzanine bestaat uit vlak omlijste, getoogde venstertjes met een waterlijst en een casement op de borstwering, waartussen rolwerk- en kruismotieven. Een houten kroonlijst met gekorniste tandlijst vormt de gevelbeëindiging. Fraai bewerkte houten vleugeldeur met paneelwerk en ijzeren waaier, houten vensterschrijnwerk en ijzeren souterraintralies.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1859#359.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2019

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Paulusstraat

Sint-Paulusstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.