De drij Monnieken en Sinte Anna

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Hendrik Conscienceplein, Sint-Pieter-en-Paulusstraat
Locatie Hendrik Conscienceplein 4, Sint-Pieter-en-Paulusstraat zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis de drij Monnieken en Sinte Anna

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument De drij Monnieken en Sinte Anna: bovengevel en daken
gelegen te Sint-Pieter-en-Paulusstraat 7 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eertijds dubbele trapgevel, "de drij Monnieken" en "Sinte Anna", van respectievelijk drie en twee traveeën en drie verdiepingen, uit de eerste helft van de 17de eeuw. Heden enkel nog trapgevel links bewaard (acht treden + topstuk) onder zadeldak (Vlaamse pannen); rechts werd de top verbouwd voor pseudo-mansardedak met dakkapellen (tweede kwart van de 20ste eeuw).

Gecementeerde en aangepaste gevels, doch met behouden muurankers. Rechthoekige vensters met lekdrempels; 19de-eeuwse aanpassingen van de oorspronkelijke kruiskozijnen. Twee rondboogvormige middenluiken geflankeerd door kleine rechthoekige muuropeningen in behouden trapgevel.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Pieter-en-Paulusstraat

Sint-Pieter-en-Paulusstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.