erfgoedobject

Winkelhuis in neoclassicistische stijl

bouwkundig element
ID
4598
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4598

Juridische gevolgen

Beschrijving

Winkelhuis in neoclassicistische stijl naar een ontwerp door de architect Hendrik Krekel uit 1894. Opdrachtgever was M. Vercammen, die in 1901 het oorspronkelijke mansardedak door de architect Guillaume Van Oenen liet vervangen door een vierde bouwlaag.

Hendrik Krekel was in Antwerpen als architect actief van de late jaren 1870 tot de Eerste Wereldoorlog. Bijzonder productief realiseerde hij een 150-tal bouwprojecten voor één of meerdere nieuwbouwwoningen, verspreid over de binnenstad en de 19de-eeuwse gordel, met een grote concentratie in de wijk Zuid. Het conventionele neoclassicisme dat hij daarbij doorgaans beoefende, wisselde hij af met ontwerpen in neo-Vlaamserenaissance-stijl. In de nabije Nationalestraat realiseerde hij tussen 1880 en 1898 in totaal een vijftiental bouwprojecten, waaronder markante hoekhuizen als “Nationale Leeuw” en "In den Zoeten Inval".

Met een gevelbreedte van vier traveeën omvat de rijwoning vier bouwlagen onder een zadeldak. Oorspronkelijk bepleisterd en beschilderd, is het baksteenmetselwerk van de lijstgevel vandaag gedecapeerd. De brede winkelpui met middenportaal en privé-inkom, geritmeerd door bewerkte hardstenen neo-Vlaamserenaissance-pilasters met wortelmotieven, werd oorspronkelijk bekroond door een gevelbreed balkon met consoles en gietijzeren borstwering. Horizontaal geleed door waterlijsten en cordonvormende lekdrempels, legt de compositie de klemtoon op het twee traveeën brede middenrisaliet. Dit laatste werd oorspronkelijk gemarkeerd door geblokte en met schijnvoegen belijnde penanten waarop de gekoppelde consoles van de kroonlijst aansloten, en een balkon met consoles en gietijzeren borstwering op de tweede verdieping. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige vensters, oorspronkelijk in geriemde omlijsting met onderdorpel. Een klassiek hoofdgestel, oorspronkelijk met casementen in de fries en een gekorniste houten kroonlijst met tandlijst, vormt de gevelbeëindiging. Van de balkons resten vandaag slechts fragmenten van de borstwering in het risaliet.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1894#1851 en 1901#787.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Winkelhuis in neoclassicistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4598 (Geraadpleegd op )