Traditioneel breedhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Stoelstraat
Locatie Stoelstraat 7, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Traditioneel breedhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Traditioneel breedhuis: voorgevel en daken
gelegen te Stoelstraat 7 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Traditioneel breedhuis van drie/twee traveeën en twee en een halve bouwlaag onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen), uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw. Het pand werd in opdracht van Antoon Coolens gerestaureerd, naar een ontwerp door de architecten Paul en Gust Wauters (architectenbureau Gebroeders Wauters) uit 1922, gewijzigd in 1923. Voor de gevelrestauratie verkreeg Coolens een toelage van de Stad Antwerpen ten bedrage van 9464,64 Belgische Frank, die 60% van de bouwkosten dekte. De werken betroffen het decaperen, herstellen en vernieuwen van het bak- en zandsteenparement, en de reconstructie van de bolkozijnen. Daarbij werden de zandstenen constructiedelen quasi volledig vervangen door witte natuursteen. Een tweede renovatie begin 1976 voegde monelen toe aan de kozijnen van de begane grond, en opende de sokkel met een kelderluik en -mond op basis van een teruggevonden keldertrap. De natuursteen van de sokkel werd vervangen door baksteen.

Het architectenbureau van de broers Paul en Gust Wauters was actief van kort na de eeuwwisseling tot het einde van het interbellum. Zoals zij zich in hun vroege werk zowel van de neostijlen als de art nouveau bedienden, volgde hun productie tijdens het interbellum de heersende trends beaux-arts en art deco.

De lijstgevel heeft een parement uit bak- en natuursteen met speklagen, verankerd door smeedijzeren muurankers. Op de begane grond, gereconstrueerde kruiskozijnen met kwartholle negblokken, druiplijsten en wigvormige ontlasting, boven een sokkel met kwartholle afzaat, gereconstrueerd kelderluik en -mond. Rondboogdeur in de rechter travee, in een natuurstenen omlijsting met kwarthol beloop, diamantkopimposten en -sluitsteen. Een bolkozijn met kwartholle negblokken, druiplijst en wigvormige ontlasting vormt het bovenlicht. Op de bovenverdieping, bolkozijnen met kwartholle negblokken, druiplijst en wigvormige ontlasting. Een drielicht samengesteld uit eenzelfde bolkozijn tussen rechthoekige zijlichten met kwartholle negblokken en druiplijst doorbreekt de halve tweede verdieping. Deze is afgewerkt met een kwartholle, natuurstenen daklijst, in de middentravee onderbroken door een getrapt dakvenster van vier treden met overhoeks topstuk. Dit laatste wordt geopend door een rechthoekig luik met kwartholle negblokken en een druiplijst.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2019

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stoelstraat

Stoelstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.