De Bargie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Stoofstraat
Locatie Stoofstraat 14, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis met achterhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument De Bargie

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Traditioneel diephuis met achterhuis, eertijds genaamd “den Appelboom” en vanaf 1591 vermeld als “de Bargie”. De bouw van het diephuis valt volgens archiefbronnen te situeren in het tweede kwart van de 16de eeuw, het achterhuis klimt in kern minstens op tot de 17e eeuw. Het pand werd in opdracht van Martin Coppens gerestaureerd naar een ontwerp door de architect Paul J. Leysen uit 1992. Tot de belangrijkste ingrepen behoorden de reconstructie van de getrapte afwerking van de geveltop, kruiskozijnen en waterlijsten. Tijdens opgravingen werden verschillende beerputten teruggevonden uit de 15de, 16de en 18de eeuw. Daarnaast werd met bouwarcheologisch onderzoek aangetoond dat het gebouw wellicht teruggaat tot de 16de eeuw.

Diephuis van vier/twee traveeën en twee bouwlagen met insteekverdieping onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen). Trapgevel van zeven treden met topstuk, en een parement uit bak- en zandsteenbouw verankerd door muurankers met gekrulde spie. De baksteen heeft een gekaleide afwerking; zandsteen - deels vernieuwd en aangevuld door witte natuursteen bij de restauratie – is gebruikt voor de pui, speklagen, omlijstingen, kozijnen en waterlijsten. Twee gekoppelde ronboogdeuren met kwarthol geprofileerd beloop in de eerste twee traveeën, waarvan de lagere linker deur toegang geeft tot het achterhuis, en de met een diamantkopsleutel en -imposten verrijkte rechter deur het diephuis ontsluit. Twee getraliede kozijnen met kwartholle middenstijl en negblokken, lateien op kraagstenen en druiplijsten, een kelderluik, en drie rechthoekige kozijnen met kwartholle stijlen en negblokken, druiplijsten en wigvormige ontlastingsstenen van de insteekverdieping, vervolledigen de pui. Beluikte kruiskozijnen met kwartholle negblokken, druiplijsten en doorgetrokken waterlijst op de eerste verdieping. Tweeledige, door waterlijsten belijnde geveltop, geopend door een rechthoekig drielicht met kwartholle negblokken en druiplijsten, het lagere middenluik met een latei op kraagstenen; rechthoekig luik en balkgat in de tweede geleding. Achtergevel: tuitgevel met muurvlechtingen, kruiskozijnen en luiken.

Het achterhuis in verankerde bak- en zandsteenbouw omvat twee traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen), met aandaken voorzien van muurvlechtingen en schouderstukken. Kozijnen met kwartholle negblokken.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 86#920053.
  • COPPENS M. 1988: De Stoofstraat en de bouw va dehuizen 'De Bargie' en 'De Cluyse', Antwerpen, 34.3, 128-137.
  • COPPENS M. & RAES A. 1991: Stadsarcheologisch onderzoek te Antwerpen (Antwerpen), Archaeologia Mediaevalis 14, 49.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stoofstraat

Stoofstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.